Over dirkmjk

Deze blog gebruik ik als proeftuin voor projecten over data, kaarten, grafieken en programmeren. Alle analyses op deze website hebben een verkennend karakter. Ik probeer in m’n artikelen zo goed mogelijk uit te leggen welke methode en gegevens ik in m’n analyse gebruik en wat de beperkingen en onzekerheden zijn.

Als een artikel vragen oproept of je denkt dat er fouten in staan, laat het dan s.v.p. weten.

Inhoud overnemen

Het is toegestaan om inhoud van deze website over te nemen, onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld en een link naar het origineel wordt opgenomen.

Toegankelijkheid

Op de website staan veel grafieken en kaarten, die niet voor iedereen leesbaar zullen zijn. De tekst van het artikel en het onderschrift bij de kaart of grafiek zullen dit deels ondervangen, maar niet helemaal.

Mocht je suggesties hebben hoe de toegankelijkheid van de website verbeterd kan worden, laat het dan s.v.p. weten.

Persoonsgegevens

Ik gebruik Matomo, een open-source programma om webstatistieken bij te houden. Ik heb privacyvriendelijke opties ingesteld: IP-adressen worden geanonimiseerd, er worden geen cookies geplaatst om je te tracken en logs worden na 90 dagen verwijderd.

Je kan je aanmelden voor een wekelijkse nieuwsbrief. De opgegeven emailadressen worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te versturen en worden niet aan anderen doorgegeven.

In de media

Dirk Kloosterboer