Nieuwsbrief

Hieronder een recent voorbeeld van de wekelijkse nieuwsbrief. Meld je hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen.

Ken je iemand die deze nieuwsbrief moet ontvangen? Gebruik dan deze link om hem door te sturen!

OVERHEIDSALGORITMES VAAK NIET OPEN SOURCE

Overheden gebruiken algoritmes vooral om risico’s in kaart te brengen zoals vroegtijdig schoolverlaten, fraude, of verzakking van funderingen. Ze vinden het belangrijk dat de algoritmes toetsbaar en uitlegbaar zijn en dat er aandacht is voor de privacy. De implementaties zijn echter meestal niet (of slechts deels) open source.

Veel overheidsorganisaties willen dat er beleid komt over het gebruik van algoritmes, maar andere willen dit juist niet omdat dit ten koste zou gaan van hun vrijheid en flexibiliteit.

Dit blijkt uit een enquête die BZK heeft uitgezet onder overheidsorganisaties, naar aanleiding van vragen van Rob Jetten (D66) en Hanke Bruins-Slot (CDA). Het CBS, dat de antwoorden analyseerde, benadrukt wel dat het gaat om een verkennend onderzoek waar nog wat methodische haken en ogen aan zitten.

@MarliesEck

DATAJOURNALISTIEK BIJ KRO-NCRV

De omroep gaat 12 datajournalisten inzetten. Onvermijdelijk wordt Bellingcat weer als inspiratie genoemd. Vanwege de beeldanalyses (maar je mag hopen dat ze bij KRO-NCRV meer technieken in huis hebben) en vanwege de manier waarop ze het publiek bij hun onderzoek betrekken.

NRC, Datagraver

P-HACKEN

Een anonieme ambtenaar vindt blijkbaar dat kritiek op p-hacking (net zo lang zoeken tot er een statistisch significant resultaat uit je gegevens komt) niet thuishoort in een Wikipedia-artikel. Inmiddels is het artikel weer hersteld.

WikiEdits