Hieronder een recent voorbeeld van de wekelijkse nieuwsbrief. Meld je hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen.


DE CRISIS DOCUMENTEREN

Het Netwerk Digitaal Erfgoed wil de impact van de coronacrisis documenteren. «Nog nooit in de geschiedenis waren we zo afhankelijk van digitale middelen en online informatie. Deze herinnering moeten we samen vastleggen en levend houden voor de toekomst.» Het initiatief richt zich specifiek op ‘bronnen die te maken hebben met het Coronavirus’.


DATAVERZAMELING CBS GAAT DOOR

Bij het CBS is het doel juist om de reguliere dataverzameling gewoon door te laten gaan. «We begrijpen dat CBS-vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als samenleving voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk.» Begrijpelijkerwijs wordt wel gestopt met persoonlijke interviews bij mensen thuis.


GRENZEN EN KUSTLIJNEN IN KAART

Iets heel anders: Datawrapper biedt voortaan de mogelijkheid om grenzen en kustlijnen te accentueren met een serie dunne lijntjes die parallel aan de grens lopen, of met een halftransparante gekleurde strook aan de binnenkant van de grens. Er zijn praktische overwegingen: het kan bijvoorbeeld helpen om het onderscheid tussen land en water beter zichtbaar te maken. Maar daarnaast spelen esthetische overwegingen een rol: «Outside line vignettes are beautiful.»

In een artikel op hun blog leggen Lisa Charlotte Rost en Hans Hack (wat een naam!) van Datawrapper de nieuwe functionaliteit uit. Ze laten ook een aantal mooie voorbeelden zien van historische kaarten waar ze inspiratie aan hebben ontleend.