Hieronder een recent voorbeeld van de wekelijkse nieuwsbrief. Meld je hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen.


WERKERS: EIS ZEGGENSCHAP OVER ALGORITMES

Bedrijven krijgen regelmatig kritiek vanwege de manier waarop ze omgaan met persoonsgegevens van klanten en gebruikers. Minder aandacht is er voor wat ze doen met persoonsgegevens van hun eigen medewerkers. Als het aan de vakbondskoepel UNI Global Union ligt, krijgen werkers hier zeggenschap over.

«Algorithmic tools can unlock efficiencies, but they also pose several significant risks — particularly increased surveillance and data collection, dehumanisation of work, and exacerbating workplace discrimination,” aldus voorzitter Christy Hoffman. «With the spike of remote work during the Covid–19 pandemic, employers have accelerated their use of these tools to monitor staff, and unions must be proactive in making sure that their use is transparent, non-discriminatory, and negotiated with workers.»


WIJKEN EN BUURTEN

Voor geografische indelingen wordt vaak gebruik gemaakt van de wijk- en buurtkaart van het CBS. De CBS-indeling is gemaakt op basis van een aantal pragmatische uitgangspunten en komt niet altijd overeen met de namen die lokaal worden gebruikt (‘niemand woont immers in Overige verspreide huizen’). De CBS-indeling wordt wel weer gebruikt door bijvoorbeeld Funda; dit kan er misschien weer voor zorgen dat ‘oorspronkelijke’ buurtnamen worden verdrongen door de namen van het CBS.

Soms wordt de CBS-indeling aangepast. In Amsterdam kwamen de wijken overeen met de stadsdelen, maar die waren te groot in vergelijking met wijken elders in het land. Daarom zijn er in 2017 kleinere wijken vastgesteld.