Nieuwsbrief

Hieronder een recent voorbeeld van de wekelijkse nieuwsbrief. Meld je hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen.


EZ WANTROUWT WOB-VERZOEK OVER SHELL

Het Platform voor Authentieke Journalistiek (PAJ) heeft een grootschalig Wob-verzoek ingediend over Shell en via Follow the Money geven ze inzicht in de voortgang van het project. Die transparantie vindt het ministerie van EZ blijkbaar verdacht. Ze vermoeden dat het echte doel niet het onderzoek naar Shell is, maar de Wob-procedure zelf.

PAJ heeft een warme belangstelling voor de banden tussen het grootbedrijf en de overheid. Het lijkt daarom gezocht om aan te nemen dat de vraag over Shell slechts een excuus zou zijn om iets anders boven water te krijgen. Bovendien is de reden waarom iemand een Wob-verzoek indient niet relevant en mag EZ daar niet naar vragen, stellen journalistenorganisaties.

PAJ


FIETSROUTES CONTROLEREN

De Europese koepelorganisatie van fietsersbonden ECF laat een Androidapp maken waarmee inspecteurs fietsroutes kunnen controleren. Met de app kunnen ze een bestaande route volgen en foto’s en notities toevoegen, met de bijbehorende locatiegegevens. Ook wordt bijgehouden of de route die de inspecteur volgt afwijkt van de route uit de database. ECF coördineert de ontwikkeling van een Europees fietsroutenetwerk, EuroVelo.

EuroVelo


DE SLIMSTE MENS

Er worden eindeloze discussies gevoerd over de vraag welke programmeertaal beter is, R of Python. Slimste-mensdeelnemer Eveline van Rijswijk lijkt meer met R te hebben.

Twitter, aflevering (vanaf ongeveer 6:10)