Hieronder vind je een recent voorbeeld van de nieuwsbrief die maximaal één keer per week verschijnt. Meld je hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen.


ZIJWIND OP DE RONDE HOEP

Op internet vind je allerlei artikelen over het theoretische effect van wind op fietssnelheid (plus artikelen over windtunneltests, vaak betaald door bedrijven die aerodynamische fietsshirts verkopen). Maar wat merk je van de wind als je gewoon een rondje fietst? En wat is het effect van zijwind? Om hier een idee van te krijgen heb ik ruim 125 fietsritten om de Ronde Hoep geanalyseerd (het Parool heeft er ook een bericht over gemaakt).

Als bijproduct heb ik een Pythonpakket gemaakt waarmee je fietsritten kan analyseren en op een kaart kan weergeven.


STEMLOKALEN

Dankzij Open State zijn de locaties van stemlokalen als open data beschikbaar. De gegevens werden 0,7 mln keer bekeken. In Kamervragen werden de gegevens benut om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van stemlocaties.


EFFECT POP-UPFIETSPADEN

In Amsterdam zijn vanwege corona fietspaden opgeheven, maar in andere steden zijn juist tijdelijke pop-up bikelanes toegevoegd om meer ruimte te geven aan fietsers. Duitse onderzoekers hebben gegevens van 736 fietstelpunten gecombineerd met gegevens over tijdelijke fietspaden. Mensen zijn sowieso meer gaan fietsen, maar met deze methode kan worden nagegaan of de tijdelijke fietspaden nog een extra bijdrage hebben geleverd.

De conclusie is dat mensen inderdaad meer zijn gaan fietsen door de tijdelijke fietspaden. Als ze permanent worden gemaakt, dan levert dat milarden per jaar aan gezondheidswinst op, aldus de auteurs. Vervolgonderzoek zou moeten kijken naar het effect op specifieke groepen als vrouwen, ouderen en kinderen (via JohnBurant).


SCHATTING BRITSE VARIANT

FTM dook in de manier waarop de voorspellingen van het RIVM tot stand komen. Uit hun lezenswaardige reconstructie blijkt onder meer dat het verloop van de Britse variant werd voorspeld op basis van een steekproef waarin maar 12 gevallen van die variant voorkwamen. FTM haalt een statisticus aan: «Deze voorspellingen moet je met een korrel zout nemen.» Dat weerhoudt de regering niet om de schattingen van het RIVM met grote stelligheid naar buiten te brengen.