Hieronder vind je een recent voorbeeld van de maandelijkse nieuwsbrief. Meld je hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen.

Grafieken

Zwaaiende gorilla

Voordat je een statistische analyse uitvoert, is het verstandig om een verkennende analyse uit te voeren, bijvoorbeeld door wat grafieken te maken. Maar doe je dat ook? Er is een goede kans dat je de verkennende analyse overslaat als je al een theorie hebt die je wil testen.

Dat suggereert althans een onderzoek waarbij studenten een verzonnen dataset moesten analyseren (via). «The most notable “discovery” in the dataset was that if you simply plotted the number of steps versus the BMI, you would see an image of a gorilla waving at you (Fig. 1b).» Een deel van de studenten kreeg de opdracht om een aantal hypotheses te testen; een andere groep kreeg simpelweg de opdracht om de dataset te analyseren. Bij die laatste groep was de kans om de gorilla te ontdekken een stuk groter.

Foute grafieken

Net als bij andere media gaat ook bij de Belgische VRT wel eens wat mis met grafieken, blijkt uit een serie tweets van Philippe Smet van de Universiteit Gent. «De expressie van Goedele Wachters is toeval, maar treffend» (via @maartenzam).

Openbaarheid

Opvolger Wob

Dinsdag stemt de Eerste Kamer over de Wet open overheid, de opvolger van de Wob. Open State noemt de wet ‘verre van perfect’, maar pleit voor steun. Wobgebruikers Jan Salden en Roger Vleugels vinden dat de wet nauwelijks iets toevoegt en dat de Eerste Kamer er in deze vorm niet mee in moet stemmen.

Arbeidsverhoudingen

Modern werkgeversgezag

Uber vindt dat ze geen werkgever zijn, maar de rechter denkt daar anders over: het algoritme van Uber bepaalt immers of je als chauffeur een rit krijgt. «Op deze wijze gaat van het algoritme een financiële stimulans en een disciplinerende en instruerende werking uit. [...] Zodra zij gebruik maken van de Uberapp en daartoe ingelogd zijn, zijn zij onderworpen aan de werking van het door Uber ontworpen algoritme, en vallen zij daarmee onder een “modern werkgeversgezag” van Uber.» Zaak aangespannen door de FNV.

Bellendiagram: Meer loon voor directeuren, minder voor schoonmakers

De Belgische denktank Minerva heeft de reële loonontwikkeling geplot voor een serie beroepen, wat een toch wat onthutsend beeld oplevert: goedbetaalde beroepen zijn erop vooruitgegaan sinds 2009, terwijl minder goed betaalde beroepen hun beloning soms juist zagen dalen. In die laatste categorie vindt je cruciale beroepen als schoonmakers en transportarbeiders. De grootste winnaars zijn de directeurs van grote ondernemingen (via Maarten Hermans).

Misleidende cartografie

Modderstroom

In augustus moest een snelweg in Colorado worden afgesloten. Automobilisten werden door hun navigatiesysteem naar een alternatieve route gestuurd, via een kleinere weg die opeens 7 tot 9 keer zoveel verkeer te verwerken kreeg als normaal.

Om hier een eind aan te maken, besloot de lokale overheid om net te doen alsof de alternatieve route ook was afgesloten, waarbij aanvankelijk een verzonnen modderstroom als oorzaak werd opgegeven. Er ging een mail uit: «I need this to show closed to traffic on the mapping apps, soonest.» Google, Waze, Apple en TomTom werkten hier nog aan mee ook (via weeklyOSM).

Militante fietser

Tegen de achtergrond van de Britse benzinepaniek heeft een anonieme activist als grap een benzinepomp op Google Maps gezet - op het woonadres van een lobbyist die zich inzet tegen hogere belasting op brandstof. De lobbyist kreeg tientallen telefoontjes van mensen die wilden weten of hij nog benzine te koop had.

«I was panicking because my phone didn’t stop ringing and it’s my private home address. They typed in ‘petrol stations near me’ and it came up with a little flag over my house saying ‘petrol station’.» Het kostte hem twee uur om zijn adres van Google Maps te halen.

Volgens de lobbyist is een fietser verantwoordelijk voor de grap: «The people who are laughing their socks off are mainly cyclists, I’ve blocked a lot of them. If I find him – I’m assuming it’s a him – I’m not quite sure I can control my actions. I’m convinced it’s a militant cyclist

Bossen in Schotland

De National Library of Scotland legt uit hoe je historische kaarten kan gebruiken om de ontwikkeling van bosachtig terrein te analyseren. Maar pas op: kaarten kunnen een vertekend beeld geven. «Some researchers suggest that the Romans may well have exaggerated the large swathes of heavy forests and difficult terrain to explain their failure to conquer the local tribes.» En Joan Blaeu wordt ervan verdacht dat hij om esthetische redenen soms extra bomen intekende.

Aan de andere kant, op een 18e-eeuwse kaart voor militair gebruik is de weergave van bomen soms juist weer ‘remarkably accurate’.

Vintage webtechnologie

Bijna geen website zonder php

Achter de schermen gebruikt bijna 80% van de websites de programmeertaal PHP. Toch kan je niet zeggen dat het een populaire programmeertaal is: «PHP is the ‘get the job done’ language that we just use, but don’t love, or even talk about.»

Zoekmachine voor simpele websites

Iemand heeft een zoekmachine gemaakt waar je sneller een simpele html-site vindt dan een moderne website met veel javascript: «The search engine calculates a score that aggressively favors text-heavy websites, and punishes those that have too many modern web design features.» Het is geen alternatief voor Google of DuckDuckGo, maar dat is ook niet de bedoeling: «I don’t expect this will be the next ‘big’ search engine. This is and will remain a niche tool for a niche audience» (via Benjamin Broersma / Hacker News).