salonanarchist | leunstoelactivist

Gabi Luncǎ

Op YouTube kwam ik deze video tegen van de Roemeense zangeres Gabi Luncǎ. ‘Geniala’ aldus één van de reacties. Gabi Luncǎ kende ik van de serie Sounds from a Bygone Age (fantastische muziek & fantastische hoesjes). Wikipedia weet te melden dat de Ceauşescu’s fan waren van Luncǎ.

Tags: 

PVV’ers en het Kunduzakkoord

Opmerkelijk: PVV’ers zijn volgens Synovate (pdf) de grootste critici van het Kunduzakkoord. Tegelijk zijn ze de grootste voorstanders van een Kunduzcoalitie.

Tags: 

Meer mensen in de bijstand, minder fraude

Sociale rechercheurs slaan alarm: er is in 2010 maar liefst 53 miljoen aan bijstandsfraude opgespoord. Het werkelijke fraudebedrag zou nog veel hoger liggen, misschien wel een miljard. De rechercheurs willen dat fraudeurs in de gevangenis worden gezet, want boetes kunnen ze toch niet betalen. Gemeenten hebben er al op gewezen dat die 1 miljard volslagen uit de lucht gegrepen is. Wat weten we wel? CBS Statline heeft cijfers over opgespoorde bijstandsfraude, maar die lopen maar tot en met 2008. De Integrale rapportage handhaving 2010 van het Ministerie van Sociale Zaken legt uit:

Eind 2009 kwam het CBS tot de conclusie dat gemeenten niet in alle gevallen uitgaan van dezelfde selectie van fraudeonderzoeken die men hiervoor aan het CBS levert, waardoor geen betrouwbare eenduidige fraudestatistiek kan worden gepubliceerd. Informatie uit de Bijstandsfraudestatistiek is daardoor sinds 2010 niet langer beschikbaar op de openbare site van het CBS (Statline).

Het ministerie is daarom zelf maar gaan rekenen met niet-gepubliceerde cijfers van het CBS. Dat levert lagere bedragen op dan de oude cijfers die op Statline staan. Het meest recente CBS-cijfer is 110,9 miljoen voor het jaar 2008. Sociale Zaken komt voor 2008 uit op 66,5 miljoen en voor 2010 op de 53 miljoen die de sociale rechercheurs ook noemen. Dat is krap anderhalf procent van de totale uitgaven aan bijstand.

Verder blijkt dat het totale bedrag aan opgespoorde fraude sinds 2006 met 30% is gedaald. Dat de daling doorzet in 2010 is opmerkelijk, omdat het aantal bijstandsgerechtigden in dat jaar als gevolg van de crisis juist steeg van 317.000 naar 345.000. Natuurlijk zeggen deze cijfers niet alles: misschien zijn gemeenten minder streng gaan controleren. Maar in de Volkskrant zeggen grote gemeenten dat ze juist strenger zijn geworden.

Summary: 

Fraud investigators raise the alarm over the annual 53 million euros in detected social assistance fraud, but the amount of fraud (shown in the graph as euros per recipient) has been decreasing over the past couple of years.

Tags: 

Rechts populisme

In de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen haalde het Front National van Marine le Pen 17,9% van de stemmen. Dat ze veel stemmen zou kunnen halen was al voorspeld in Marine ne perd pas le Nord, het nieuwe boek van politicoloog, uitgever, platenbaas en voormalig raadslid in Amsterdam Oud-Zuid Laurent Chambon.

In veel Europese landen ziet Chambon een ‘extreem-rechts dat agressieve politiek bedrijft en vastbesloten is om de macht te veroveren’. In theorie heeft iedereen gelijke kansen, maar in de praktijk leven we in een klassenmaatschappij waarin de classe diplômée de touwtjes in handen heeft, aldus Chambon. Hij geeft de rechtspopulisten credit omdat ze de lagere klasse een stem hebben gegeven en bij de politiek hebben betrokken. Sinds de opkomst van Pim Fortuyn leeft de politiek meer dan ooit in Nederland. Tegelijk maakt hij zich zorgen:

Op termijn zijn er twee scenario’s mogelijk: 1880 en 1930. Ofwel de gebooorte van een beweging vergelijkbaar met de socialistische beweging, genereus en emancipatorisch. Ofwel de uitbarsting van een golf van collectieve haat.

Zo’n emancipatiebeweging zou een mooi klusje zijn voor de PvdA, zou je zeggen, maar Chambon verwacht weinig van zijn vroegere partij. Deze wordt gedomineerd door hoogopgeleiden en ‘is aangetast door de liberale mythe, onverschilligheid ten aanzien van armoede en de macht van regenten’ (Chambon’s kritiek op de PvdA komt voor een flink stuk overeen met die van Paul Kalma in Makke schapen). Op het moment dat hij zijn boek schreef was overigens nog niet bekend wie de nieuwe partijleider van de PvdA zou worden.

Summary: 

Right-wing populism in Europe, analysed by political scientist and former Amsterdam Oud-Zuid district council member Laurent Chambon.

Tags: 

Pages