Stemhulp minimumloon

19 november 2023

Bijna alle partijen beloven een hoger minimumloon, maar de ene belofte is meer waard dan de andere. Grofweg kan je partijen indelen in drie categorieën:

Politieke partijen over het minimumloon
Voorbeelden
Vaag BBB, CDA, NSC
Concreter D66, Volt
60% mediaan loon BIJ1, CU, GL/PvdA, PvdD, SP

De eerste categorie belooft een verhoging, maar zegt niet hoeveel ze het minimumloon willen verhogen.1 Daar heb je dus niet zoveel aan.

De tweede categorie noemt een bedrag. Volt wil bijvoorbeeld een minimumloon van minstens 14 euro en D66 gaat voor tenminste 17,50 euro in 2028. Dat is al concreter, maar het biedt weinig houvast voor de toekomst. Een bedrag dat nu toereikend is, is dat over een paar jaar niet meer.

De derde categorie lost dit probleem op door te kiezen voor een minimumloon dat tenminste gelijk is aan 60% van het mediane loon.2 Op die manier groeit het minimumloon mee met de overige lonen.3 Van alle opties is dit het beste middel tegen armoede, kansenongelijkheid in het onderwijs, gezondheidsverschillen en beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen.

De FNV voert sinds 2018 campagne voor een minimumloon van 60% van het mediane loon. Deze referentiewaarde is ook opgenomen in de Europese Richtlijn voor toereikende minimumlonen, die Nederland nog moet implementeren. Nederland voldoet nog lang niet aan deze norm. Sterker nog, we doen het slechter dan veel andere Europese landen.

De volgende partijen willen hier iets aan doen: BIJ1, ChristenUnie, GroenLinks/PvdA, de Partij voor de Dieren en de SP. Als je bovendien vindt dat jongeren vanaf 18 jaar een volledig minimumloon moeten krijgen,4 dan valt ChristenUnie af.

Meer weten? Lees dan Jacob-Jan Koopmans over de financiële en economische aspecten, Elmar Smid over de Europese richtlijn, en Wiemer Salverda over hoe we de afgelopen vijftig jaar ons minimumloon hebben verwaarloosd.

Voetnoten


  1. Van de genoemde partijen heeft alleen CDA het programma laten doorrekenen door het CPB. Volgens die doorrekening wil de partij het minimumloon zelfs helemaal niet verhogen. 

  2. Strikt genomen spreken BIJ1 en Partij voor de Dieren van ‘mediaan inkomen’, wat echt wat anders is, maar het ligt voor de hand dat ze ‘mediaan loon’ bedoelen. SP heeft de norm van 60% van het mediane loon niet in haar verkiezingsprogramma staan, maar heeft onlangs een initiatiefwet ingediend om deze norm wettelijk vast te leggen. 

  3. Momenteel wordt het minimumloon twee keer per jaar aangepast op basis van de stijging van de contractlonen, maar de contractlonen blijven weer achter bij de totale loonontwikkeling. 

  4. Momenteel is het minimumloon voor 18-jarigen maar liefst de helft lager dan het reguliere minimumloon. 

19 november 2023 | Categoriën: vakbond, verkiezing