30 km

28 november 2020

Er gaan steeds meer stemmen op om de maximumsnelheid in steden naar 30 km te verlagen. Vorig jaar bleek dat 39% van de automobilisten en 71% van de fietsers hier voor is, en de Fietsersbond is al langer voorstander. Utrecht, Den Haag en Enschede willen 30 km invoeren, Rotterdam ook, en Amsterdam doet er onderzoek naar. De Tweede Kamer wil dat 30km standaard wordt binnen de bebouwde kom.

Dat groeiende draagvlak zie je vast terug in de verkeersbesluiten, dacht ik. Maar dat valt een beetje tegen.

De grafiek laat eerder schommelingen dan een trend zien (de piek in juli 2014 werd veroorzaakt door Utrecht). Wat dat betekent is een tweede. Misschien betekent het dat draagvlak voor 30 km zich nog niet vertaalt in meer besluiten, maar het is ook mogelijk dat de geanalyseerde verkeersbesluiten geen volledig beeld van de werkelijkheid geven.

Methode

Verkeersbesluiten zijn te vinden op officielebekendmakingen.nl, maar de informatie is minder gestructureerd dan je misschien zou denken. Hier leg ik uit hoe je verkeersbesluiten met betrekking tot de maximumsnelheid kan scrapen.

Het lijkt erop dat verkeersbesluiten over het invoeren van een maximumsnelheid teruggaan tot begin 2013 (er zijn enkele oudere voorbeelden, maar daar gaat het waarschijnlijk om besluiten die onjuist zijn geïnterpreteerd).

Door het ongestructureerde karakter van de verkeersbesluiten is het onmogelijk om ze helemaal foutloos geautomatiseerd te interpreteren. Zo is het lastig om het intrekken van een eerder verkeersbesluit correct te interpreteren, al zal dat niet zo vaak voorkomen. Verder is het vrijwel ondoenlijk om alle manieren waarop besluiten worden omschreven te ondervangen. Ik denk dat de scraper verkeersbesluiten meestal correct interpreteert, maar niet altijd.

Veel gemeenten nemen tijdelijke maatregelen in het kader van corona; voor zulke maatregelen is niet altijd een verkeersbesluit nodig. Zo heeft Amsterdam op de Museumbrug en de Spuistraat 30 km ingevoerd in het kader van de omstreden fiets naar de rijbaan-maatregel; hiervoor is pas een verkeersbesluit genomen toen de maatregel verlengd werd.

28 november 2020 | Categoriën: amsterdam, data, utrecht