Crisis

24 mei 2020

De grafiek hieronder toont het aantal krantenartikelen waarin de term crisis voorkomt, in de periode 1800-2005 (voor slagen om de arm zie Methode hieronder). De gegevens komen uit het Delpher krantenarchief, dat ik eerder al eens heb gebruikt om woorden voor fiets te analyseren.

De grafiek wordt gedomineerd door een grote piek die samenvalt met de crisis van begin jaren dertig. Bij andere pieken is het niet altijd mogelijk om een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Een voorbeeld zijn artikelen uit het jaar 1839 die het woord crisis bevatten: in deze artikelen komen verschillende buitenlandse crises aan bod, waaronder een ministeriële crisis in Frankrijk en ontwikkelingen in het Ottomaanse rijk.

De grafiek hierboven laat zien welke woordcombinaties werden gebruikt. De uitdrukking ministerieele crisis (en spellingvarianten) werd vooral in de 19e eeuw gebruikt; haar plaats lijkt te zijn ingenomen door kabinetscrisis. De uitdrukking economische crisis kwam juist pas na de 19e eeuw op. Sommige uitdrukkingen verwijzen naar specifieke gebeurtenissen, zoals Aziëcrisis, Cubaanse crisis, golfcrisis, mkz-crisis (mond- en klauwzeer) en oliecrisis.

In Delpher vind je artikelen tot en met 2005. Om de huidige berichtgeving in historisch perspectief te plaatsen heb ik gegevens gebruikt van de New York Times over de periode 1850-2020.

Opvallend is dat de crisis van de jaren dertig veel minder prominent naar voren komt dan in de gegevens van Delpher. Misschien werd vooral de uitdrukking Great Depression gebruikt.

Er is een flinke piek in 2020, maar daar moet je niet te snel conclusies aan verbinden. Gegevens over eerdere jaren zijn uitgemiddeld over een heel jaar, wat voor 2020 niet het geval is. Het is daarom beter om gegevens per maand te bekijken.

De grafiek hierboven laat gegevens per maand zien. Er is nog steeds een grote piek in 2020, maar de piek in december 1860 en in januari 1861 is nu bijna net zo hoog. Het gaat hier om een combinatie van politieke en economische ontwikkelingen aan de vooravond van de Amerikaanse Burgeroorlog.

In een aantal opzichten is het patroon voor woordcombinaties vergelijkbaar met de gegevens van Delpher. Ministerial crisis lijkt vooral in 19e eeuw gebruikt te zijn, terwijl economic crisis juist vooral na de 19e eeuw is gebruikt. Opnieuw zijn er verschillende uitdrukkingen die samenhangen met specifieke gebeurtenissen. Het duidelijkste voorbeeld is coronavirus crisis. Verder valt op dat de term energy crisis vooral werd gebruikt waar we in Nederland spreken van oliecrisis.

Ik heb ook nog naar berichtgeving in de Guardian gekeken. Gegevens zijn beschikbaar voor ongeveer twee decennia.

Opnieuw neemt coronavirus crisis de meest prominente positie in. Een andere uitdrukking die opvalt is climate crisis, een uitdrukking die je in de New York Times niet vaak tegenkomt.

Methode

Alle grafieken tonen het aantal artikelen dat een term (of woordcombinatie) bevat, per 100.000 artikelen. Uiteraard kan het aantal artikelen met de term crisis niet simpelweg worden uitgelegd als graadmeter voor de mate waarin een samenleving in crisis is. De term wordt voor uiteenlopende verschijnselen gebruikt en aan de andere kant worden soms andere termen gebruikt voor crisissituaties.

De methode waarmee ik de gegevens heb verzameld en geanalyseerd verschilt en daarom moet je voorzichtig zijn met vergelijkingen tussen verschillende bronnen. Bij de New York Times heb ik gezocht op termen die in de titel van een artikel voorkomen. Zoekresultaten uit het Delperarchief kunnen beïnvloed zijn door OCR-fouten. Verder varieert de samenstelling van de publicaties die per periode in Delpher beschikbaar zijn. Ik heb in Delper alleen gezocht op artikelen in landelijke en regionale kranten.

Voor zover ik weet is er geen api beschikbaar om gegevens uit Delpher te analyseren. Ik heb daarom een python script geschreven om op de website te zoeken naar een zoekterm en het aantal resultaten per jaar op te zoeken.

24 mei 2020 | Categoriën: data, python | English