Wrakken in de grachten van Amsterdam

Vrijdag de 13e, De buurvrouw, Feboot, Manja is stom en Titanic. Het zijn enkele voorbeelden van de ruim 3.500 boten die de afgelopen 5 jaar zijn gelicht in Amsterdam. Daarbij zaten ruim duizend roeiboten, bijna negenhonderd polyester boten en ruim driehonderd vletten. De grootste hotspots zijn de Singelgracht in Centrum, het Amstelkanaal in Oud-Zuid en de Admiralengracht in de Baarsjes.

Boten die er slecht of vies uitzien worden met rust gelaten, maar als ze hun drijfvermogen verliezen dan vallen ze onder de Wrakkenwet van 1934:

Vaartuigen, overblijfselen van vaartuigen en alle andere voorwerpen in openbare wateren gestrand, gezonken of aan den grond geraakt, of vastgeraakt op of in waterkeeringen of andere waterstaatswerken, kunnen door den beheerder van het water of dien van het waterstaatswerk worden opgeruimd […].

De Nautisch Toezichthouders van Waternet beoordelen of het nodig is om een wrak onmiddellijk te bergen, bijvoorbeeld omdat er olie lekt of omdat de doorgang wordt geblokkeerd. Zo niet, dan proberen ze de eigenaar op te sporen, wordt er een wrakkenlabel aan de boot vastgemaakt en wordt er een aankondiging in de kranten gepubliceerd. Als de boot na een aantal weken nog niet is gelicht, dan zorgt dat Waternet dat dit gebeurt.

In het voorjaar en de zomer worden er veel minder wrakken aangetroffen dan in de rest van het jaar. Waarschijnlijk zijn mensen dan meer met hun bootje bezig zijn en merken ze het zelf wel als er iets mis is. Opvallend is dat eigenaren aan het begin van het vaarseizoen sterker gemotiveerd zijn om zelf hun bootje te lichten; in oktober en november laten ze het vaker zo ver komen dat Waternet ingrijpt.

Met dank aan Waternet voor de gegevens en aanvullende informatie.

Summary: 

Over the past 5 years, over 3,500 sunken boats in the Amsterdam waterways have been lifted. During the months of March and April, owners are more motivated to take care of their boat themselves; in October and November they are more likely to leave this to Waternet.

Tags: