Wikinieuws is een uitstekend initiatief, maar is het levensvatbaar?

8 oktober 2017

Ik heb besloten om relevante artikelen van Wikinieuws over te nemen op Nieuws uit Amsterdam. Wikinieuws is een zusterproject van Wikipedia. De vrijwilligers van de Engelstalige versie omschrijven zich als volgt:

We are a group of volunteers whose mission is to present reliable, unbiased and relevant news. All our content is released under a free license. By making our content perpetually available for free redistribution and use, we hope to contribute to a global digital commons. Wikinews stories are written from a neutral point of view to ensure fair and unbiased reporting.

Het lijkt me wat te makkelijk om simpelweg te beweren dat je neutraal en onbevooroordeeld te werk gaat. De kracht van Wikinieuws is eerder dat het ruimte biedt voor discussie over nieuwsberichten en hun bronnen, op basis van argumenten. In tijden van clickbait, hoaxes en fake news is dat een interessant idee .

Wikinieuws functioneert zonder advertenties (en dat is belangrijk). De website ziet er misschien een beetje spartaans uit, maar aangezien het allemaal open source is kan iedereen de inhoud hergebruiken met een andere opmaak.

Vooralsnog bestaat Wikinieuws voor een groot deel uit samenvattingen van nieuws dat in andere media is verschenen, maar de site staat ook open voor genres zoals onderzoeksjournalistiek, (foto-) reportages en opiniestukken. Dat biedt ook mogelijkheden voor een andere doelstelling van Wikinieuws, namelijk aandacht besteden aan nieuws dat onderbelicht blijft in andere media.

Maar is Wikinieuws levensvatbaar? De algemene opvatting lijkt te zijn van niet. Jonathan Dee van de New York Times schreef in juli 2007: «Wikinews … has sunk into a kind of torpor; lately it generates just 8 to 10 articles a day on a grab bag of topics that happen to capture the interest of its fewer than 26,000 users worldwide …».

Dat was tien jaar geleden. Sindsdien is de productie van de Engelstalige versie van Wikinieuws nog verder ingezakt, zoals de grafiek hieronder laat zien. Ondertussen is er wel een opmerkelijke groei van het aantal artikelen op de Nederlandstalige Wikinieuws.

Misschien is dit een tijdelijke uitbarsting van enthousiasme, die na verloop van tijd weer inzakt. Aan de andere kant, misschien zet het door en vindt Wikinieuws zich opnieuw uit. Ik ben benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.

8 oktober 2017 | Categoriën: data | English