Reacties op internetconsultatie CO2-heffing industrie

Aantal reacties per dag. Bron Internetconsultatie, analyse dirkmjk.nl.