Verkeersbesluiten invoeren 30 km, per maand
Verkeersbesluiten waarmee een maximumsnelheid van 30 km wordt ingevoerd, per maand, vanaf 1 januari 2012. Een verkeersbesluit kan meerdere maatregelen omvatten: met hetzelfde besluit kan op meerdere plekken de snelheid worden aangepast. De groene kolom toont besluiten, de grijze maatregelen. Cijfers voor november 2020 zijn onvolledig. Zie artikel voor slagen om de arm. Bron: officielebekendmakingen.nl, analyse dirkmjk.