Meldingen over snorfietsen als aandeel van alle meldingen, per week
Bron Ping if you care / Gemeente Amsterdam, analyse dirkmjk.nl.