Meldingen over snorfietsen op fietspaden waar snorfietsen niet meer toegestaan zijn, als aandeel van alle meldingen over snorfietsen
Bron Ping if you care / Gemeente Amsterdam, analyse dirkmjk.nl.