Aantal fietsen dat de Singelgracht passeert (x 1.000)
Noord
Oost
Zuid
West