Aantal veranderingen van woningtype (gemiddeld per dag)
Advertenties waar het woningtype is veranderd van hele woning naar kamer of andersom; gemiddeld aantal per dag. Bron Tom Slee; analyse dirkmjk.nl.