Fiets

Strava heeft nieuwe kaarten, gemaakt door Mapbox

strava-with-route-vancouver

Strava heeft nieuwe kaarten. Ze zien er mooi uit en ze zitten goed in elkaar. Snelwegen, die op gewone kaarten de aandacht trekken, hebben een bescheiden grijze kleur gekregen. Fiets- en voetpaden zijn juist opvallend geel. Parken en water vormen oriëntatiepunten.

Onnodige details zijn weggelaten zodat je het patroon van de wegen goed kan volgen. En er is de nodige aandacht besteed aan het zichtbaar maken van hoogteverschillen (jammer dat de meeste heuvels in Nederland te weinig voorstellen om hiervoor in aanmerking te komen).

De kaarten zijn gemaakt door Mapbox, een alternatief voor Google Maps. Ze maken onder meer gebruik van Open Street Maps en ze dragen bij aan Leaflet, een open source Javascript-library waar je online kaarten mee kan maken.

Toen Strava afgelopen zomer overstapte van Google Maps naar Mapbox kregen ze klachten over het verdwijnen van Street View. Goed dat ze hebben besloten om bij Mapbox te blijven en de kaarten verder te verbeteren.

Hopelijk komen de nieuwe Stravakaarten ook open source beschikbaar voor gebruik met Leaflet. Of voor in je Garmin.

Via @hapee.

‘Fietsers schieten niets op met data van Fietstelweek’

Vorige maand hebben 56.000 mensen meegedaan aan de Fietstelweek. Via een app op hun telefoon deelden ze hun locatiegegevens met onderzoekers. Die gaan analyseren waar fietsers lang moeten wachten op stoplichten, waar fietsfiles ontstaan en waar fietsers moeten omrijden. Dit alles onder het motto «Meten. Weten. Verbeteren.»

Ik hou van fietsen, ik hou van data, dus ik vind dit wel een interessant initiatief (vgl). Maar schieten fietsers er iets mee op? Die vraag stelt Johan Kerstens in de OEK, het ledenblad van de Fietsersbond Amsterdam (online).

Kerstens redeneert dat je geen Fietstelweek nodig hebt om te weten waar het fout gaat. Neem de overbelaste fietsroute langs de Eerste Constantijn Huygensstraat - Van Baerlestraat - Roelof Hartstraat - Ceintuurbaan:

Het is daar een ramp die al lang bekend is en waarvoor helemaal geen fietsritten geregistreerd hoeven te worden. Maar intussen gebeurt er niets. Er zijn ook geen plannen om dat probleem aan te pakken. En er is dus ook geen enkele reden om te hopen dat de gegevens die die app verzamelt daar iets aan zullen veranderen.

Ander voorbeeld: stoplichten. Er zijn veel klachten over lange wachttijden en op zich is de gemeente van goede wil om daar iets aan te doen, stelt Kerstens, maar in de praktijk gebeurt er meestal niets. Simpelweg omdat de belangen van automobilisten en openbaar vervoer uiteindelijk vaak zwaarder wegen dan de belangen van fietsers.

Persoonlijk vind ik het toch zinvol om gegevens te verzamelen. Maar Kerstens heeft natuurlijk gewoon gelijk dat je met betere cijfers de problemen niet oplost. Dat vereist een overheid die de juiste knopen durft door te hakken. Ondertussen moeten we ons als Fietsersbond afvragen hoe we de de maatschappelijke druk kunnen opvoeren zodat belangen van fietsers meer prioriteit krijgen.

P.S. Zelf heb ik niet meegedaan aan de Fietstelweek, omdat ik geen zin had om al m’n locatiegegevens te delen. Ik geef toe, dat is niet zo’n heel sterk argument als je bedenkt dat bedrijven als Apple die gegevens ook gewoon van me hebben.

Pages