Fiets

Laat de publiek-private stadsbus maar gewoon op fietsers wachten

In Amsterdam worden de belangen van fietsers vaak ondergeschikt gemaakt aan die van het gemeentelijk vervoerbedrijf GVB. Trams en bussen krijgen voorrang, met als gevolg dat fietsers onnodig lang staan te wachten (voorbeelden hier en hier) of op een doorgaande route de pas wordt afgesneden (hier). Trams krijgen vaak zelfs standaard voorrang (maar als de doorstroom van auto’s in gevaar komt dan kan daar een uitzondering op worden gemaakt, bijvoorbeeld bij de Stadhouderskade).

Eigenlijk is dit best raar. De meeste afstanden in Amsterdam zijn prima te fietsen. Een fors deel van de gebruikers van het GVB zijn mensen van buiten Amsterdam die de stad bezoeken, maar dankzij de OV-fiets hebben ook zij inmiddels een alternatief. Fietsen is gezonder dan het openbaar vervoer, het is beter voor de luchtkwaliteit en het brengt de veiligheid van andere weggebruikers minder in gevaar. Kortom het is een beetje de omgekeerde wereld dat trams en bussen zomaar voorrang krijgen op fietsers.

Onlangs meldde het Parool dat het GVB buslijn 62 naar winkelcentrum Gelderlandplein gaat exploiteren met geld van miljonair Lesly Bamberger, de eigenaar van het winkelcentrum. Bamberger wil op deze manier personeel van de Zuidas naar zijn winkelcentrum lokken. Het GVB wil dit soort vormen van samenwerking vaker aangaan, bijvoorbeeld om bussen te laten rijden naar winkelcentra of evenementenhallen. Directeur Alexandra van Huffelen ziet ‘kansen voor de toekomst’.

Daarmee brokkelt de legitimiteit om trams en bussen klakkeloos voorrang te geven nog verder af. Laat de publiek-private stadsbus maar gewoon op fietsers wachten.

Fietstevredenheid: weinig veranderd sinds 2006

Amsterdamse fietsers zijn tevreden, meldt de gemeente. Ze geven de fietsstad een 7,1, al zijn ze minder tevreden over de parkeervoorzieningen. Dat blijkt uit de Monitor Fietstevredenheid, die voortaan elke twee jaar wordt uitgevoerd.

De gemeente zegt het er niet bij, maar veel vragen uit de monitor werden in de jaren 2006–2010 ook al aan Amsterdamse fietsers voorgelegd. Als je die cijfers erbij zoekt, blijkt dat er de afgelopen jaren niet zoveel is veranderd. De algemene tevredenheid schommelt tussen een 7 en een 7,3. De tevredenheid met wachttijdmelders en de breedte van de fietspaden lijkt wat te zijn afgenomen (dat laatste heeft welicht met scooters te maken).

Respondenten willen betere infrastructuur en ze willen scooters, brommers, canta’s en biertaxi’s verbieden of van het fietspad af. Maar het belangrijkste is dat er meer ruimte moet komen om je fiets neer te zetten. De gemeente gaat hier iets aan doen:

Er is bij het uitvoeren van maatregelen, veel aandacht voor fietsparkeren. Tot 2020 worden er 40.000 extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. Zo zijn er op Amsterdam Centraal 2.200 tijdelijke fietsparkeerplaatsen gekomen, totdat vanaf april 2016 de nieuwe definitieve fietsenstallingen opengaan. Ook op andere plaatsen in de stad zijn fietsstallingen gerealiseerd en zijn er afspraken over parkeren gemaakt.

Sinds jaar en dag hoort bij het takenpakket van de verkeerswethouder om elk jaar aan te kondigen dat er nu echt iets gaat gebeuren aan het tekort aan fietsenrekken. En er is ook capaciteit bijgekomen (al zijn er geloof ik geen cijfers over de totale capaciteit), maar blijkbaar gaat het om een hardnekkig probleem. Aan de andere kant, als je bedenkt hoeveel ruimte wordt ingenomen door geparkeerde auto’s moet er toch plek te vinden zijn voor nog wat meer fietsenrekken.

Slag om de arm bij de tevredenheidscijfers: De gegevensverzameling is dit jaar iets anders aangepakt dan in 2010 en we weten niet wat er in de tussenliggende jaren is gebeurd. Verder moet er waarschijnlijk niet teveel betekenis worden toegeschreven aan kleine fluctuaties.

Strava has new maps, created by Mapbox

strava-with-route-vancouver

Strava has new maps. They look good and they are well-designed. Highways, which dominate normal maps, have gotten a modest grey colour. Paths and pedestrian areas are highlighted in yellow. Parks and water bodies serve as orientation marks.

They have removed clutter so you can easily follow the road pattern. And they’ve taken care to make elevation patterns visible (too bad most hills in the Netherlands are too low to qualify for such markings).

The maps have been created by Mapbox, an alternative for Google Maps. Some of the material they use is from Open Street Maps and they contribute to Leaflet, an open source Javascript library for creating online maps. When Strava initially switched from Google Maps to Mapbox last summer, they apparently got some complaints about the disappearance of Streetview. Good thing they decided to stick with Mapbox and further improve the maps.

Hopefully the new Strava maps will become available open source for use with Leaflet. Or for your Garmin.

Via @hapee.

Update

23 July 2018 - I’m still very happy with the Strava maps Mapbox created. I do think one thing could be improved, though: railways are almost invisible unless you really zoom in.

Of course, this is in keeping with the design philosophy of the maps. On the other hand, motorways are clearly indicated, so why not railways. Adding railways and stations would improve the readability of the maps, especially in large cities. It would also add practical value to cyclists who take their bicycle on a train.

Strava heeft nieuwe kaarten, gemaakt door Mapbox

strava-with-route-vancouver

Strava heeft nieuwe kaarten. Ze zien er mooi uit en ze zitten goed in elkaar. Snelwegen, die op gewone kaarten de aandacht trekken, hebben een bescheiden grijze kleur gekregen. Fiets- en voetpaden zijn juist opvallend geel. Parken en water vormen oriëntatiepunten.

Onnodige details zijn weggelaten zodat je het patroon van de wegen goed kan volgen. En er is de nodige aandacht besteed aan het zichtbaar maken van hoogteverschillen (jammer dat de meeste heuvels in Nederland te weinig voorstellen om hiervoor in aanmerking te komen).

De kaarten zijn gemaakt door Mapbox, een alternatief voor Google Maps. Ze maken onder meer gebruik van Open Street Maps en ze dragen bij aan Leaflet, een open source Javascript-library waar je online kaarten mee kan maken.

Toen Strava afgelopen zomer overstapte van Google Maps naar Mapbox kregen ze klachten over het verdwijnen van Street View. Goed dat ze hebben besloten om bij Mapbox te blijven en de kaarten verder te verbeteren.

Hopelijk komen de nieuwe Stravakaarten ook open source beschikbaar voor gebruik met Leaflet. Of voor in je Garmin.

Via @hapee.

‘Fietsers schieten niets op met data van Fietstelweek’

Vorige maand hebben 56.000 mensen meegedaan aan de Fietstelweek. Via een app op hun telefoon deelden ze hun locatiegegevens met onderzoekers. Die gaan analyseren waar fietsers lang moeten wachten op stoplichten, waar fietsfiles ontstaan en waar fietsers moeten omrijden. Dit alles onder het motto «Meten. Weten. Verbeteren.»

Ik hou van fietsen, ik hou van data, dus ik vind dit wel een interessant initiatief (vgl). Maar schieten fietsers er iets mee op? Die vraag stelt Johan Kerstens in de OEK, het ledenblad van de Fietsersbond Amsterdam (online).

Kerstens redeneert dat je geen Fietstelweek nodig hebt om te weten waar het fout gaat. Neem de overbelaste fietsroute langs de Eerste Constantijn Huygensstraat - Van Baerlestraat - Roelof Hartstraat - Ceintuurbaan:

Het is daar een ramp die al lang bekend is en waarvoor helemaal geen fietsritten geregistreerd hoeven te worden. Maar intussen gebeurt er niets. Er zijn ook geen plannen om dat probleem aan te pakken. En er is dus ook geen enkele reden om te hopen dat de gegevens die die app verzamelt daar iets aan zullen veranderen.

Ander voorbeeld: stoplichten. Er zijn veel klachten over lange wachttijden en op zich is de gemeente van goede wil om daar iets aan te doen, stelt Kerstens, maar in de praktijk gebeurt er meestal niets. Simpelweg omdat de belangen van automobilisten en openbaar vervoer uiteindelijk vaak zwaarder wegen dan de belangen van fietsers.

Persoonlijk vind ik het toch zinvol om gegevens te verzamelen. Maar Kerstens heeft natuurlijk gewoon gelijk dat je met betere cijfers de problemen niet oplost. Dat vereist een overheid die de juiste knopen durft door te hakken. Ondertussen moeten we ons als Fietsersbond afvragen hoe we de de maatschappelijke druk kunnen opvoeren zodat belangen van fietsers meer prioriteit krijgen.

P.S. Zelf heb ik niet meegedaan aan de Fietstelweek, omdat ik geen zin had om al m’n locatiegegevens te delen. Ik geef toe, dat is niet zo’n heel sterk argument als je bedenkt dat bedrijven als Apple die gegevens ook gewoon van me hebben.

Pages