Fiets

Amsterdam heeft ruimte voor nog eens 2,1 miljoen fietsenrekken

kaart

Amsterdam kampt met een hardnekkig tekort aan fietsenrekken. Fietsprofessor Marco te Brömmelstroet voert echter aan dat dit een kwestie is van keuzes maken: op de plek van vier geparkeerde auto’s kan je makkelijk 30 fietsenrekken kwijt.

Amsterdam is een compacte stad waar ruimte schaars is. Een belangrijk doel van het gemeentebestuur is om meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers, maar ook voor openbaar groen.

Toevallig heeft Amsterdam onlangs open data gepubliceerd over parkeervakken voor straatparkeren. De gegevens bevestigen wat we eigenlijk al wisten: parkeerplaatsen nemen enorm veel publieke ruimte in beslag. De straten van Amsterdam zijn bezaaid met maar liefst 265.225 parkeervakken. Als je de parkeerplaatsen met een bord (oplaadplekken, autodaten, etcetera) buiten beschouwing laat, dan zijn het er nog altijd 260.834.

Als je aanneemt dat elke parkeerplek ruimte zou kunnen bieden aan zeker 8 fietsen, dan is er ruimte voor 2,1 miljoen extra fietsenrekken. Natuurlijk ga je niet alle parkeervakken verwijderen en volbouwen met fietsenrekken, maar het illustreert de keuzeruimte die er is bij de inrichting van de openbare ruimte.

Detailkaart | Verantwoording

Amsterdam has room for another 2.1 million bicycle racks

kaart

Amsterdam has a persistent shortage of bicycle racks. Bicycle professor Marco te Brömmelstroet argues that this is really a matter of making choices: the space occupied by four parked cars could easily accommodate 30 bicycle racks.

Amsterdam is a compact city where space is limited. An important goal of the city administration is to create more room for pedestrians and cyclists, but also for green areas.

It so happens that the city of Amsterdam has recently published open data on on-street parking spaces. The data confirms what we already knew: parking spaces for cars occupy a huge amount of public space. The streets of Amsterdam are littered with as many as 265,225 parking spaces. If you exclude the ones with signs (spaces for charging car batteries; car sharing; etcetera), there are still 260,834 of them.

Assuming that each of them could accomodate at least 8 bicycle racks, there’s room for another 2.1 million bicycle racks. Now you probably wouldn’t want to remove all parking spaces and replace them with bicycle racks, but it does illustrate some of the choices that are available regarding the use of public space.

Map detail here.

Method

The open data on on-street parking spaces is available in WFS format which is meant for creating maps but can also be used for downloading data - here’s a Python script that will do the job. I set the location of the parking spaces to the centre of the surrounding envelope.

I would have liked to display the data on an interactive map using Leaflet and D3js, but I’m afraid the quarter million data points would crash the browser. Instead I used OSM map data in combination with Qgis to display the parking spaces. Unfortunately, this means you can’t zoom in.

As for the parking space to bicycle rack ratio: I’m assuming a typical parking space takes up 12 to 14 m2. Cyclists’ organisation Fietsersbond has calculated that regular bicycle racks take up between 0.84 and 1.18 m2 per bicycle. The city of Amsterdam is a bit more conservative and estimates that a bicycle rack takes up about 1.5 m2, including the room needed to remove the bicycle. This suggests that the number of bicycle racks that could be created per parking space lies somewhere between 8 and 9.3.

Update 3 July 2016 - The city of Nijmegen reckons it can fit as many as 10 bicycle racks on a parking space.
Update 31 January 2017 - And the city of New York needs about nine parking spaces to accomodate 69 city bikes.
And a follow-up (in Dutch).

Op de kaart: Hier zouden fietsers voorrang moeten hebben

Op veel plekken hebben fietsers geen voorrang terwijl dat eigenlijk wel voor de hand zou liggen. Vaak is er speciaal een slinger in het fietspad gelegd om doorgaande fietsers hun voorrang te ontnemen, op kruisingen waar doorgaande auto’s wel gewoon voorrang hebben.

Een jaar of drie geleden ben ik begonnen om dit soort situaties te verzamelen en al die tijd sluimerde het plan om de voorbeelden op de kaart te zetten. Dat plan is nu uitgevoerd. Bovendien heb ik er een formuliertje bij gemaakt waarmee je zelf kandidaten aan kan dragen.

Klik hier om de kaart te zien.

Twitter ontdekt Steven Kruijswijk

Tweets waarin renners worden genoemd, als percentage van alle tweets met hashtag #giro, per dag (smoothing toegepast). Gegevens worden elk uur bijgewerkt (wis de browsergeschiedenis om de grafiek te vernieuwen of klik hier om de grafiek te bekijken). Grafiek: dirkmjk.nl

Als alles meezit, kan het zomaar gebeuren dat Steven Kruijswijk als eerste Nederlander sinds tijden een podiumplek verovert in een grote ronde, schreef Thijs Zonneveld op vrijdag 20 mei. Op dat moment had Twitter Kruijswijk nog niet echt ontdekt, op een klein piekje op dinsdag 10 mei na. Dat kwam pas op zaterdag, toen Kruijswijk de roze trui veroverde.

Pages