Data

Auto slechts 1 km/u sneller dan fiets

De gemiddelde auto rijdt gemiddeld 14,7 km/u. Althans, als je rekening houdt met de uren die je moet werken om een auto te kunnen betalen, zo rekent Jan Baas voor in een leuk artikel op de website van tijdschrift Soigneur. Gemiddeld 14,7 kilometer per uur - “als u een beetje gaat trainen kunt u dat lopend ook!”, aldus Baas. Dat is misschien wat optimistisch (tenzij je de iPhone gelooft), maar hoe zit dat met de fiets? Op de fiets ga je makkelijk harder dan 14,7 km/u, maar wat blijft daar van over als je de tijd verrekent die je moet werken om je fiets te kunnen betalen?

Volgens Bovag en Rai kost een gemiddelde nieuwe fiets 746 euro. In 2011 waren er 18 miljoen fietsen en zijn er tegen de 1,2 miljoen nieuwe fietsen verkocht, dat impliceert dat een fiets gemiddeld ruim 15 jaar meegaat. Als je aanneemt dat de gemiddelde fietser 100 euro per maand kwijt is aan de fietsenstalling, een keer een band laten plakken en andere kosten dan komen de jaarlijkse kosten uit op bijna 150 euro. Tel daar 8 procent bij op omdat de gemiddelde Nederlander iets meer dan één fiets heeft en de kosten komen uit op een uur en een kwartier werken per maand (tegenover de 58,4 uur die de modale automobilist voor zijn auto werkt). Volgens het CBS fietsen we gemiddeld 2,35 km per dag. Als je ervan uitgaat dat fietsers gemiddeld 18 km/u rijden en daar de werktijd in verrekent dan kom je uit op een gemiddelde snelheid van 13,7 km/u. Een auto gaat dus maar 1 km/u sneller.

Summary: 

Someone calculated that the average car drives at only 14.7 kmph on average - that is, if you take the hours worked to pay for the car into account. A similar calculation for bicycles yields a speed of 13.7 kmph - just slighty slower than cars.

Nieuwe website maakt open data doorzoekbaar

De nieuwe website Open Data Nederland heeft als doel om alle open datasets in Nederland makkelijk doorzoekbaar te maken. Tot nog toe zijn er 276 datasets geïnventariseerd, dat zijn er ongeveer even veel als er op data.overheid.nl staan. De website biedt ook een overzicht van tools waarmee je data kan verwerken, met veel programmaatjes om kaarten of grafieken te maken, maar ook bijvoorbeeld voor tekstanalyse. Handig allemaal.

Indymedia, voor en na het kraakverbod

Van de Amsterdamse kraakbeweging is weinig meer over sinds de invoering van het kraakverbod eind 2010, maakten de autoriteiten onlangs bekend. Voor zover dit klopt: betekent dit ook het einde van de website Indymedia? Deze wordt door sommigen immers gezien als spreekbuis van de kraakbeweging.

Vooralsnog functioneert Indymedia zo te zien prima: de site vormt een tegenwicht voor de reguliere media, trekt veel bezoekers en is onlangs helemaal vernieuwd (met behulp van Drupal). Iedereen kan zelf berichten plaatsen. Ik heb gegevens verzameld over ruim 30.000 nieuwsberichten die sinds de oprichting op Indymedia.nl zijn geplaatst. De grafiek laat zien hoe de activiteit op Indymedia zich heeft ontwikkeld. Enkele opmerkingen:

  • Net als andere media kampt ook Indymedia in juli en augustus met komkommertijd, waardoor het derde kwartaal meestal een dip laat zien.
  • Op zich is het aantal berichten op de site inderdaad gedaald sinds de invoering van het kraakverbod eind 2010.
  • Als je naar een langere periode kijkt: na 2005 was er een daling (al dan niet toevallig was 2005 ook het jaar waarin actieblad Ravage voor het laatst op papier verscheen). Wellicht doordat alternatieven zoals bloggen voor meer mensen toegankelijk werden. Eind 2010 was er een opleving rond de invoering van het kraakverbod.
  • Eind vorig jaar werd de site vernieuwd en werden naast de nieuwsberichten andere categorieën geïntroduceerd (opinie, agenda), waardoor de cijfers van 2012 niet zomaar vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. In het tweede kwartaal van 2012 is het aantal berichten op de site toegenomen, maar het is te vroeg om te zeggen of deze stijging door zal zetten.

Tenslotte een nuancering: het zou kunnen dat het aantal nieuwsberichten ook wordt beïnvloed door hoe streng de redactie is.

Om de verdere variatie in de grafiek te kunnen verklaren zou het handig zijn om een overzicht te hebben van de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van Indymedia.nl. Die geschiedenis lijkt echter nergens te zijn opgeschreven, ik kon tenminste niks vinden. Toch wel raar. Zeker als je bedenkt dat de site onlangs 10 jaar bestond: waarom heeft niemand daar een artikel aan gewijd?

Top 3 van auteurs

Afgezien van NN en Anonym, zijn dit de namen waaronder het meeste berichten zijn geplaatst: 1. Kees / Globalinfo (590 berichten, 109 promoted), 2. Ravage (314 berichten, 62 promoted), 3. Respect voor Dieren (261 berichten, 36 promoted).

Summary: 

Number of news stories posted on the Dutch Indymedia website. Activity declined a bit after 2005, perhaps a consequence of the broader availability of alternatives such as blogging. There was an upsurge around the time of the introduction of the squatting ban, end 2010.

‘Gevecht’ bij GroenLinks valt wel mee

Volgens de NOS is er bij GroenLinks een gevecht uitgebroken om de hoogste plekken op de kandidatenlijst. Dat de partij onhandig heeft geopereerd rond de kandidaatstelling is duidelijk. En dat GroenLinks bij het vaststellen van de kandidatenlijst een procedure hanteert die gedoe veroorzaakt, ook. Maar is het gedoe erger dan anders?

Eén manier om daar iets over te zeggen is door te kijken hoeveel mensen proberen om een plek in de top 10 te verwerven - inclusief mensen die daar volgens de kandidaatstellingscommissie niet thuishoren. In 2010 (pdf) heeft de commissie 11 kandidaten voorgedragen voor de top 10 en waren er nog eens 10 rogue-kandidaten. Ineke van Gent was het meest succesvol: zij werd door de leden op plek 5 gezet. In 2012 heeft de commissie 10 kandidaten voorgedragen voor de top 10 en zijn er (volgens de lijst die de NOS heeft gepubliceerd) nog eens 8 kandidaten die ook in de top 10 willen. Al met al is er dit keer minder strijd om een plek in de top 10 dan twee jaar geleden.

Ondertussen kan je je natuurlijk afvragen wat er eigenlijk mis mee is als er voor de leden wat valt te kiezen.

UPDATE - Bij de kandidaten die in de top 10 terecht zijn gekomen zit geen enkele kandidaat die daar volgens de commissie niet thuishoort.

Plek voor 50.000 fietsen in Amsterdam Centrum

Een van de grootste ergernissen van fietsers in Amsterdam is het tekort aan plekken om je fiets neer te zetten, vooral in het centrum. De bovenstaande kaart laat zien waar wel plek is. Maak je geen illusie dat je elk fietsenrek kan onderscheiden: er zijn totaal ruim 14.000 beugels, nietjes, parkeervakken, rekken en stallingen met plek voor bijna 50.000 fietsen. Maar ook al zie je niet elk fietsnietje, je ziet wel wat er niet is. Dat er geen fietsenrekken zijn in Artis en op het Marineterrein op Kattenburg is geen verrassing, maar dat er vrijwel geen fietsenrekken zijn in het gebied rond Kalverstraat en Nieuwendijk is eigenlijk wel raar (er zijn een paar fietsvakken op het Rokin, maar daar kan je je fiets niet vastmaken).

Om die 50.000 fietsparkeerplekken nog even in perspectief te plaatsen: stadsdeel Centrum heeft bijna 85.000 inwoners, maar daarnaast natuurlijk veel bezoekers uit de rest van de stad.

De gegevens (csv) over fietsenrekken heb ik gevonden via de open data website van de gemeente Amsterdam, via Apps for Amsterdam. Mooi trouwens dat stadsdeel Centrum deze gegevens beschikbaar heeft gesteld (als uitvloeisel hiervan?), misschien ook een idee voor andere stadsdelen.

Summary: 

There are some 14,000 bicycle parking facilities with room for 50,000 bicycles in the city centre of Amsterdam, but almost no places to park your bicycle near Kalverstraat and Nieuwendijk.

Pages