Data

Concernrelaties uit het KvK-handelsregister opslaan

Onder welk moederbedrijf valt een onderneming? Welke BV’s hangen eronder? Bij de Kamer van Koophandel kan je tegen betaling de bedrijfsstructuur van een onderneming bekijken, of tenminste het Nederlandse deel. Helaas is het niet mogelijk om deze informatie op een eenvoudige manier te exporteren. Je kan de hele structuur kopiëren en plakken in een worddocument, maar bij een uitgebreide structuur kan dit eindeloos duren (of is mijn macbook zo traag?). Deze aanpak werkt beter:

  • Plaats de cursor ergens in de bedrijfsstructuur.
  • Selecteer de hele structuur (cmd-a of ctr-a).
  • Klik rechts en selecteer ‘Bron van selectie bekijken’ (zo heet dat althans in Firefox).
  • Opslaan met extensie .html; dit document kan je vervolgens met je browser openen.

So far so good, maar op deze manier verlies je de lijnen en symbolen aan de linkerkant van de pagina die de relaties tussen de bedrijven weergeven. Dit kan je met een paar stappen verhelpen:

  • De symbolen aan de linkerkant bestaan uit gif-afbeeldingen. Sla ze allemaal op door rechts klikken, opslaan als; bewaar ze in dezelfde map waar ook het html-document is opgeslagen. Afhankelijk van de complexiteit van de structuur heb je de volgende afbeeldingen nodig: A.GIF, B.GIF, BA.GIF, BE.GIF, BEA.GIF, E.GIF, LIJN2.GIF, PIXEL.GIF, TSTUK.GIF, VERT.GIF. Het is even zoeken om ze allemaal te vinden, maar dit hoef je maar één keer te doen: je kan de afbeeldingen in de toekomst weer gebruiken.
  • Open het html-document met een teksteditor en gebruik zoeken en vervangen om alle instanties van /wwwsrvu/gif/ te verwijderen.
  • Sla het gewijzigde html-document op. Als je hem nu opnieuw in de browser opent (en de afbeeldingen staan in dezelfde map als het html-document) dan staan de symbolen op hun plek.

Mag dit zomaar? Ik denk het wel, de disclaimer van de KvK zegt dat je informatie voor eigen gebruik mag downloaden. Een beetje omslachtig is het wel. Mocht iemand een slimmere manier weten dan hou ik me aanbevolen.

Wrakken in de grachten van Amsterdam

Vrijdag de 13e, De buurvrouw, Feboot, Manja is stom en Titanic. Het zijn enkele voorbeelden van de ruim 3.500 boten die de afgelopen 5 jaar zijn gelicht in Amsterdam. Daarbij zaten ruim duizend roeiboten, bijna negenhonderd polyester boten en ruim driehonderd vletten. De grootste hotspots zijn de Singelgracht in Centrum, het Amstelkanaal in Oud-Zuid en de Admiralengracht in de Baarsjes.

Boten die er slecht of vies uitzien worden met rust gelaten, maar als ze hun drijfvermogen verliezen dan vallen ze onder de Wrakkenwet van 1934:

Vaartuigen, overblijfselen van vaartuigen en alle andere voorwerpen in openbare wateren gestrand, gezonken of aan den grond geraakt, of vastgeraakt op of in waterkeeringen of andere waterstaatswerken, kunnen door den beheerder van het water of dien van het waterstaatswerk worden opgeruimd […].

De Nautisch Toezichthouders van Waternet beoordelen of het nodig is om een wrak onmiddellijk te bergen, bijvoorbeeld omdat er olie lekt of omdat de doorgang wordt geblokkeerd. Zo niet, dan proberen ze de eigenaar op te sporen, wordt er een wrakkenlabel aan de boot vastgemaakt en wordt er een aankondiging in de kranten gepubliceerd. Als de boot na een aantal weken nog niet is gelicht, dan zorgt dat Waternet dat dit gebeurt.

In het voorjaar en de zomer worden er veel minder wrakken aangetroffen dan in de rest van het jaar. Waarschijnlijk zijn mensen dan meer met hun bootje bezig zijn en merken ze het zelf wel als er iets mis is. Opvallend is dat eigenaren aan het begin van het vaarseizoen sterker gemotiveerd zijn om zelf hun bootje te lichten; in oktober en november laten ze het vaker zo ver komen dat Waternet ingrijpt.

Met dank aan Waternet voor de gegevens en aanvullende informatie.

Summary: 

Over the past 5 years, over 3,500 sunken boats in the Amsterdam waterways have been lifted. During the months of March and April, owners are more motivated to take care of their boat themselves; in October and November they are more likely to leave this to Waternet.

CSV-formaat

Kijk aan: het CSV-formaat om gegevens op te slaan bestaat 45 jaar. Het is misschien een beetje raar om sympathie te hebben voor een bestandsformaat, maar Wikipedia legt uit waarom CSV deugt: het zijn bestanden die je gewoon kan openen en bekijken in je teksteditor. Je ziet hoe het in elkaar zit en je kan er vrij makkelijk aan sleutelen.

Het Coheneffect: waarom de PvdA nauwelijks won in Amsterdam

Landelijk heeft de PvdA afgelopen woensdag flink gewonnen, maar in Amsterdam nauwelijks. Wellicht een gevolg van het Coheneffect, oppert O+S. In 2010 stemden veel Amsterdammers op Job Cohen. Daardoor viel er dit jaar voor de PvdA niet veel meer bij te winnen in Amsterdam, zo is het idee.

Is die verklaring plausibel? De grafiek laat zien hoe de resultaten in Amsterdam zich verhouden tot de landelijke resultaten. Er lijkt inderdaad sprake te zijn geweest van een Coheneffect: in vergelijking met de rest van het land deed de PvdA het in 2010 opmerkelijk goed in Amsterdam, ten koste van GL, D66, PvdD en SP. In Amsterdam haalde de PvdA 35% van de stemmen; zonder het Coheneffect was dat misschien 28% geweest. In 2012 was dit effect (deels) uitgewerkt. Niet zozeer omdat Amsterdamse kiezers terugkeerden naar de kleinere partijen, maar omgekeerd omdat de PvdA nu in het hele land stemmen weghaalde bij kleinere partijen.

Op wie moet je stemmen voor een linkse coalitie

Op wie moet je stemmen als je wil dat er een Kunduzcoalitie komt? En op wie als je juist zit te wachten op een linkse coalitie? Een analyse van ruim 5.500 moties ingediend door de huidige Tweede Kamer laat zien welke kandidaten elkaars moties hebben medeondertekend. Dat geeft een idee van hun politieke affiniteit.

Bovenstaande afbeelding laat de samenwerking tussen partijen zien. De conclusies zijn niet heel verassend: oppositiepartijen dienen veel moties in en steunen elkaars moties. Ook regeringspartijen VVD en CDA steunen elkaars moties. De PVV dient veel moties in, maar meestal zijn dit moties zonder handtekening van andere partijen. Als de PVV al met andere partijen samenwerkt, dan zijn dat het vaakst CDA en VVD.

Sommigen denken dat PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom, mocht hij winnen, automatisch zal kiezen voor linkse samenwerking. Zo eenvoudig ligt dat natuurlijk niet. Voor PvdA en GroenLinks geldt dat ze een liberale en een sociale vleugel hebben. Over het algemeen wantrouwt de liberale vleugel de SP en de sociale vleugel D66. Samenwerking met SP en D66 vormt dan ook een goede graadmeter om in te schatten welke kandidaten eerder mee zullen werken aan een liberale of een sociale coalitie.

De onderstaande grafiek laat de resultaten zien voor Kamerleden die opnieuw verkiesbaar zijn (Kamerleden waarvoor heel weinig resultaten beschikbaar zijn, zijn weggelaten). De PvdA als geheel werkt even vaak samen met socialisten als met liberalen. Wel zijn er wel onderlinge verschillen. Diederik Samsom werkt vaker samen met liberalen, terwijl Lea Bouwmeester en Mariëtte Hamer een duidelijk sociaal profiel hebben.

Bij GroenLinks laat Linda Voortman een evenwichtig beeld zien als het gaat om samenwerking met liberalen en socialisten, de rest zit meer aan de liberale kant. Opvallend is dat de meeste kandidaten liberaler zijn dan het gemiddelde van de hele fractie. Dat komt omdat enkele (voormalige) fractieleden die relatief sociaal georiënteerd waren niet meer verkiesbaar zijn (bijvoorbeeld Femke Halsema en Ineke van Gent).

Moet je deze informatie laten meewegen bij het uitbrengen van je stem? In ieder geval is duidelijk dat er geen linkse coalitie komt zonder samenwerking met de SP en dat politici die weinig ophebben met D66 waarschijnlijk niet staan te springen voor een Kunduzvariant. Als een kandidaat veel voorkeursstemmen krijgt zal dit waarschijnlijk zijn of haar positie in de fractie versterken. Wellicht heeft dat weer invloed op de keuze van coalitiepartners.

Methode

De Tweede Kamer gaat binnenkort veel gegevens beschikbaar stellen als open data. Voor de huidige analyse is nog gebruik gemaakt van een script waarmee gegevens zijn binnengehaald via officiëlebekendmakingen.nl. Wanneer een Kamerlid een motie van een collega medeondertekent of de steun van een collega weet te verwerven voor een eigen motie dan wordt dat als samenwerking beschouwd (samen de motie van een derde persoon ondertekenen wordt hier dus niet meegeteld). Een bestand met alle samenwerkingen is hier te vinden.

Summary: 

An analysis of over 5,500 motions filed by MPs shows which MPs co-signed each other’s motions, which gives an idea of their political affinity. The bar graph shows results for GroenLinks and PvdA. Broader red bars indicate that MPs have collaborated more often with the SP and may prefer a left-wing coalition; broader grey bars indicated more collaboration with D66 and possibly a preference for a coalition with right-wing parties.

Pages