champagne anarchist | armchair activist

Data

Ice-cream parlours, cheese stores and bicycle rentals

The centre of Amsterdam has 177 businesses targeting tourists and shops selling food and drinks for immediate consumption. Those include at least 23 ice-cream parlours, 24 cheese stores and 31 bicycle rentals, according to a list (pdf) published by the Amsterdam Municipality.

According to the Accounting Office, there were only 8 ice-cream parlours, 9 cheese stores and 13 bicycle rentals in 2008. After a peak in 2015, the number of tourist businesses seems to have declined a little, although it’s also possible that a stricter definition has been used in the latest count.

The list published by the municipality includes not only shops, but also tacky tourist attractions. Or, as the municipality defines them, facilities «targeting the desire of visitors for a (taste) experience, sensation and/or (group) entertainment, in which the possible artistic, historic or educational character is secondary and that are characterised by a for-profit operation». Examples are the Sex Museum, Madame Tussaud, various marihuana museums and BODY WORLDS.

In October, the municipality has decided not to allow any new tourist businesses in the city centre. The city says the quality of the centre as a retail location as well as its liveability are decreasing. Council members Jorrit Nuijens (GroenLinks) and Tiers Bakker (SP) had urged the municipality to take measures.

Are trade unions important? Depends on who you ask

A majority of Dutch employees think trade unions are important or even very important, Statistics Netherlands (CBS) reported. But there are exceptions. For example, very few general managers think trade unions are important. That shouldn’t really come as a surprise.

I combined the data with a previously published dataset on how satisfied employees in different occupational groups are with their salary. The results are shown below.

There’s a moderately strong correlation. General managers can’t complain about their salary and, as indicated, they could do without trade unions. On the other hand, cleaners are less satisfied with their salary, and they overwhelmingly support trade unions.

More interesting perhaps is the question which groups deviate from the pattern. Nurses appear to have a strong sense of solidarity: they are pretty satisfied with their salary, but they also attach great importance to trade unions.

The opposite applies to personnel officers. Personel officers are less satisfied with their salary than nurses, but that doesn’t translate into support for trade unions. Perhaps they think their job would be easier if workers wouldn’t organise.

Sources: opinion on trade unions xlsx, satisfaction with salary xlsx, number of workers xlsx.

Zijn vakbonden belangrijk? Hangt ervan af aan wie je het vraagt

Een meerderheid van alle werknemers vindt vakbonden belangrijk of zelfs heel belangrijk, meldde het CBS. Maar dat geldt niet voor iedereen: vooral directeuren kunnen de vakbeweging wel missen. Niet echt verassend.

Ik heb de cijfers gecombineerd met een eerder gepubliceerde dataset over de tevredenheid van werknemers met hun salaris. De resultaten zie je hieronder.

Er is een redelijk sterk verband. Algemeen directeuren hebben weinig te klagen over hun inkomen en ze hechten weinig belang aan vakbonden. Schoonmakers zijn minder tevreden over hun salaris en hechten juist veel belang aan vakbonden.

Misschien nog wel interessanter is om te kijken welke beroepsgroepen afwijken van het patroon. Verpleegkundigen lijken solidariteit hoog in het vaandel te hebben: ze zijn redelijk tevreden over hun salaris, maar tegelijk hechten ze veel belang aan vakbonden.

Het tegenovergestelde geldt voor personeelsfunctionarissen. Personeelsfunctionarissen zijn minder tevreden met hun salaris dan verpleegkundigen, maar dat vertaalt zich niet in steun voor de vakbeweging. Misschien denken ze dat hun werk makkelijker zou zijn als werknemers zich niet zouden organiseren.

Bronnen: belang vakbond xlsx, tevreden met salaris xlsx, aantal werknemers xlsx.

Amstelkanaal blijft wrakkenhotspot

Gemeenteraadslid Marianne Poot (VVD) heeft vragen gesteld over wrakken in de Amsterdamse grachten. Sinds ik vijf jaar geleden de bovenstaande wrakkenkaart maakte is er niet zo bar veel veranderd: het aantal bergingen per jaar is misschien iets gedaald, misschien is er een lichte toename van het aandeel wrakken dat door de eigenaar wordt gelicht, stadsdeel Centrum is nog steeds verantwoordelijk voor ongeveer veertig procent van de bergingen en het Amstelkanaal is nog steeds een wrakkenhotspot.

Opmerkelijk is dat de gemeente meldt dat in 2012 niet is geregistreerd of wrakken zijn gelicht door de eigenaar of door Waternet. In 2012 heb ik van Waternet een exceldocument ontvangen waarin dat keurig wordt uitgesplitst voor de periode oktober 2007 tot en met augustus 2012. Plus nog veel meer interessante details.

Gemeenteraad Amsterdam gaat informatie over besluitvorming toegankelijk maken

De Amsterdamse gemeenteraad gaat meedoen aan het landelijke project Open Raadsinformatie, met als doel om informatie zoals voorstellen, notulen, moties en stemuitslagen beter toegankelijk te maken. Dit maakt het makkelijker voor onderzoekers, journalisten, belangenorganisaties en burgers om te analyseren hoe de stad wordt bestuurd.

Eind dit jaar worden standaarden ontwikkeld en medio 2018 moet het nieuwe systeem gaan werken. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het raadsvoorstel voor «radicale transparantie» dat Zeeger Ernsting (GroenLinks) in juni 2015 heeft ingediend. Ondertussen heeft Helmie Bijleveld (SP) ook een motie hierover ingediend.

In principe is de meeste raadsinformatie al openbaar, maar vaak verstopt in pdf’s die soms ook nog eens moeilijk te vinden zijn. De gemeenteraad gaat de informatie nu in «herbruikbare» vorm beschikbaarstellen. Op die manier wordt het makkelijker om de informatie te analyseren en om apps te ontwikkelen die gebruikmaken van raadsinformatie.

Begin dit jaar kreeg de gemeenteraad al een nieuwe website, waar je bijvoorbeeld kan opzoeken hoe raadsleden hebben gestemd. Tegelijk werd het echter moeilijker om voorstellen te vinden. Als je zoekt naar een trefwoord dat voorkomt in een voorstel dat naar de raad is gestuurd, dan verwijst de zoekmachine je naar de agenda van de vergadering waar dat voorstel besproken is. Meestal staan er echter tientallen stukken op de agenda en is het onduidelijk welk van die voorstellen jouw zoekterm bevat.

Pages