Data

How to investigate assets: lessons from The Wire

I’m rewatching The Wire. It’s a great series anyhow, but for researchers, episode 9 of the first season (2002) is especially interesting. It features detective Lester Freamon instructing detectives Roland Pryzbylewski and Leander Sydnor how to investigate the assets of drug kingpin Avon Barksdale.

They use microfilm instead of the Internet. They don’t have databases like Orbis, Companyinfo or OpenCorporates, and they don’t seem to calculate social network metrics. Yet the general principles behind Freamon’s methodology still make perfect sense today:

Start with the nightclub that Barksdale owns. Look up Orlando’s, by address, you match it, and you see it’s owned by - who?

Turns out it’s owned by D & B Enterprises. Freamon tells Prez to take that information to the state office buildings on Preston Street.

Preston Street?

Corporate charter office.

Corporate who?

They have the paperwork on every corporation and LLC licensed to do business in the state. You look up D & B Enterprises on the computer. You’re going to get a little reel of microfilm. Pull the corporate charter papers that way. Write down every name you see. Corporate officers, shareholders or, more importantly, the resident agent on the filing who is usually a lawyer. While they use front names as corporate officers, they usually use the same lawyer to do the charter filing. Find that agent’s name, run it through the computer, find out what other corporations he’s done the filing for, and that way we find other front companies.

This is pretty much the same approach you’d take when investigating shady temp agencies: trace connections via (former) shareholders, board members, company addresses and related party transactions. And, of course, try to figure out where the profits go.

On that aspect, Freamon also has some wisdom to share:

And here’s the rub. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. But you start to follow the money, and you don’t know where the fuck it’s gonna take you.

Delete Facebook

This is becoming a bit of a tradition: me writing about people who make a New Year’s resolution to quit Facebook. The story is simple: around the turn of the year, there’s a peak in people googling how to quit smoking, but there’s an even larger peak in people trying to figure out how to delete their Facebook account.

But this year, the story is a bit more complicated (and more interesting).

Google Trends data isn’t available yet for the last days of the year, so there’s no new peak in searches for “quit smoking” yet. Other than that, the yearly pattern is dwarfed by a huge peak in search volume for “delete Facebook” in the week starting on 18 March. What happened?

The Guardian has helpfully created an overview of Facebook-related incidents during 2018; I’ve added a few stories that also seemed relevant (for sources, see Method below; thanks to Vicki Boykis for the suggestion to annotate the Google Trends chart).

No surprise: the largest peak in “delete Facebook” searches happened a few days after the publication of the Cambridge Analytica story on 17 March. The news resulted in a veritable #deletefacebook campaign, although according to Mark Zuckerberg, «I don’t think we’ve seen a meaningful number of people act on that.»

Arwa Mahdawi has argued that deleting your Facebook account isn’t a bad New Year’s resolution, even though it probably won’t change how the company operates: «Facebook’s abuse of power isn’t a problem that we can solve as individuals. Technology giants must be regulated.»

So how much impact did the controversy have on Facebook? One way to try and answer this is to look at the share price.

The pattern for Facebook is rather interesting. The share price dropped after the publication of the Cambridge Analytica story, but quickly picked up again. But then it took a plunge on 25 July, resulting in ‘the biggest-ever one-day wipeout in U.S. stockmarket history’.

One possible interpretation is that investors initially thought the Cambridge Analytica story wasn’t going to harm Facebook’s profits. But when Facebook published its Q2 earnings report, they were shocked to learn that user growth had stalled.

But the chart also shows that all major tech companies saw their share prices go down. This suggests there’s more going on than users leaving Facebook. In addition to broader economic trends, a likely explanation is that investors fear more government regulation of major tech companies in response to the controversies they are involved in (and also to their dominant market position). While this may not be the whole story, it does seem to support Mahdawi’s view about the key role of regulation.

Method

Note that Google Trends data should be interpreted with caution because Google doesn’t provide much detail on the methodology used to produce the data.

For periods longer than three months, only weekly data can be downloaded. For the 2018 chart I wanted daily data. As suggested here, I downloaded three-month batches with overlapping data and then used the overlapping dates to calculate a ratio to adjust the scales. Here’s the code:

import pandas as pd
import numpy as np
 
def stitch(df1, df2):
  df1.index = df1.date
  df2.index = df2.date
  overlapping = [d for d in df1.date if d in list(df2.date)]
  ratios = [df1.loc[d, 'delete facebook'] /
       df2.loc[d, 'delete facebook']
       for d in overlapping]
  ratio = np.median(ratios)
  for var in ['delete facebook', 'quit smoking']:
    df2[var] *= ratio
  df = pd.concat([df1, df2[~df2.date.isin(overlapping)]])
  return df
 
df = dfs[0]
for df2 in dfs[1:]:
  df = stitch(df, df2)

I used this Guardian article as my main source on Facebook-related incidents in 2018. I added a few from other sources: in April, Facebook announced 87 million people had been affected by the Cambridge Analytica scandal. Subsequently, it announced that it would notify people who had been affected. Dutch comedian Arjen Lubach organised a Bye Bye Facebook event (reminiscent of the 2015 Facebook Farewell Party). In September, Pew found that one in four Americans had deleted the Facebook app from their phone; and later that month a Chinese hacker threatened to delete Mark Zuckerberg’s Facebook account.

Hoe vind je die open data

De website waar Amsterdam open data aanbiedt (data.amsterdam.nl) wordt niet zo goed bijgehouden, meldt Nico van Gog op Twitter. Terwijl Amsterdam in zijn coalitieakkoord juist onderstreept hoe belangrijk open en toegankelijke gegevens zijn.

Van Gog legt de vinger op een zere plek: veel links naar gegevenstabellen van OIS zijn gebroken. Het gaat om tabellen die vernieuwd zijn en die daardoor een nieuwe url hebben gekregen (op data.overheid.nl staan deze tabellen ook met gebroken link).

Vorig jaar heb ik de site van OIS gescraped en een lijst gemaakt met alle tabellen die ik kon vinden. Naar aanleiding van de tweet van Van Gog heb ik die lijst nu bijgewerkt. Het is niet ideaal, maar je kan hem met CTR-F / CMD-F relatief eenvoudig doorzoeken.

Een interessant aspect van data.amsterdam.nl is overigens dat deze site zowel op ambtenaren als op het algemene publiek is gericht. Dat heeft als praktisch nadeel dat je er links vindt naar informatie waar je niet bij kan (Kadaster, Kvk). Toch valt er wel iets voor te zeggen: als je vindt dat gegevens zoveel mogelijk openbaar moeten zijn, dan is het niet verkeerd dat burgers hetzelfde dataportaal gebruiken als ambtenaren.

Mocht de gemeente aanleiding zien om data.amsterdam.nl nog eens tegen het licht te houden, dan heb ik een bescheiden suggestie: publiceer de dataverzoeken die worden ingediend, en wat ermee gebeurt. Net als het Rijk.

UPDATE 18 november 2018 - Twee dagen nadat ik dit stuk op m’n blog had gezet bleek een student sociale geografie en planologie te zijn vastgelopen op het dataportaal van de gemeente:

Gezocht op City Data Amsterdam en google. Op City Data Amsterdam zou er een puntenfile van de ov-haltes gedownload kunnen worden. Echter wordt er een foutieve link aangeboden waardoor de bestanden niet te vinden zijn.

De achtergrond van het verzoek is wel interessant: de student wil de haltes voor en na 22 juli vergelijken - dat is de dag waarop de Noord-Zuidlijn ging rijden. Wellicht om te analyseren wat de gevolgen zijn voor de loopafstand naar de dichtstbijzijnde halte - en voor wie. Ben benieuwd.

UPDATE 23 november 2018 - Er wordt aan gewerkt.

UPDATE 1 februari 2019 - De urls op het dataplatform zijn veranderd: «De achtergrond hiervan is dat we beter leesbare en vindbare links gaan gebruiken. Ook hebben we meteen gezorgd dat links naar datasets niet meer op de titel gebaseerd zijn, zodat er ook geen aanleiding meer is om die links nog te wijzigen.»

Wie fietst er over de Dafne Schippersbrug

Als het goed is gaat maandag de Dafne Schippers fietsbrug in Utrecht weer open, na een korte onderhoudsbeurt. Ik heb een speciale vand met deze brug: hij opende op mijn eerste werkdag in Leidsche Rijn en sindsdien ligt hij op m’n favoriete route.

Wie gebruikt deze brug nog meer? Met de gebruikelijke slag om de arm kunnen gegevens van de Fietstelweek een beeld geven. De grafieken hieronder laten per rijrichting zien hoe laat fietsers de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal gebruiken.

’s Ochtends is er een piek in het aantal fietsers dat van Leidsche Rijn (west) naar centrum (oost) fietst; rond 5 uur ’s middags een piek in de andere richting. Waarschijnlijk zijn de bruggen populair bij forensen uit Leidsche Rijn. Dat komt niet echt als een verrassing: als je tijdens de ochtendspits naar Leidsche Rijn fietst dan passeer je enorme aantallen fietsers die in tegengestelde richting fietsen.

Op de kaart hieronder zie je de routes van fietsers die de bruggen gebruiken. Van boven naar beneden gaat het om de Gele Brug (Hogeweidebrug), de Dafne Schippersbrug en de De Meernbrug.

Veel fietsers lijken de bruggen te gebruiken om naar een lokatie in de buurt van Utrecht CS te gaan. Gebruikers van de De Meernbrug en de Dafne Schippersbrug kiezen voor prettige routes die samenkomen bij de Leidseweg. Gebruikers van de Gele Brug gebruiken vaak de niet zo prettige route langs de Vleutenseweg of de iets betere route langs het spoor.

Uit onderzoek blijkt dat fietsers niet altijd voor de kortste route kiezen; de kwaliteit van de fietspaden speelt ook een rol.

Maar de kaart suggereert dat veel fietsers voor de kortste route kiezen, ook al is er een prettiger alternatief. Zo lijken weinig fietsers uit het noordelijke deel van Leidsche Rijn gebruik te maken van de Dafne Schippersbrug of van de route langs de Keulsekade (met die laatste route bespaar je jezelf lange wachttijden bij stoplichten).

Zie ook deze analyse van DUIC, die laat zien dat de brug niet alleen populair is bij fietsers maar ook bij hardlopers - terecht gezien de naam van de brug.

Who use the Dafne Schippers bicycle bridge

If all goes well, the Dafne Schippers bicycle bridge in Utrecht should reopen on Monday, after a short closure for maintenance. I have a special affinity with this bridge: it opened on the day I started working in Leidsche Rijn, west of the Amsterdam-Rhine Canal, and it’s part of my favourite cycle route to work.

Who else use this bridge? With the usual caveats, data of the Fietstelweek can provide some insights. The charts below show, for each direction of traffic, at what time cyclists use the bridges across the canal.

There’s a morning peak in cyclists crossing the canal from Leidsche Rijn (west) to the city centre (east), and a peak in cyclists going the opposite direction around 5 pm. This suggests that the bridges are popular among commuters from Leidsche Rijn. That doesn’t really come as a surprise: if you cycle to Leidsche Rijn during the morning rush hour, you ride past huge numbers of cyclists going in the opposite direction.

The map below shows the routes of cyclists using the bridges. From top to bottom: Hogeweidebrug (or Yellow Bridge), Dafne Schippers bridge and De Meern bridge.

It appears that many cyclists use the bridges to go to the area around Central Station. Users of the De Meern and Dafne Schippers bridges tend to use nice routes that converge along the Leidseweg. Users of the Yellow Bridge use the not-so-nice route along Vleutenseweg, or the slightly better route along the railway track.

Research has shown that cyclists don’t always prefer the shortest route to their destination; the quality of the cycle tracks also plays a role.

Yet the map suggests that many cyclists opt for the shortest route, even if a nicer alternative is available. For example, few cyclists from the northern part of Leidsche Rijn seem to use the Dafne Schippersbrug, or the route along Keulsekade (the latter avoids long waits at traffic lights).

See also this analysis by DUIC, which shows that the bridge is not only popular among cyclists, but also among runners, which is fitting given the name of the bridge.

Pages