D3.js

Nederland kampioen laag loon voor jongeren en flex


Selecteer groep:

Nieuwe cijfers van Eurostat geven een beeld van een specifieke vorm van ongelijkheid, namelijk het percentage werknemers met een laag loon (hier opgevat als tweederde van het mediane bruto uurloon). Volgens deze cijfers is de ongelijkheid in Nederland kleiner dan in Duitsland, Groot-Brittannië en Ierland, maar groter dan in veel andere West-Europese landen.

Jongeren en flexwerkers hebben veel vaker laagbetaald werk dan andere werknemers. Opvallend is de ‘koppositie’ van Nederland: nergens in Europa hebben zoveel jongeren en flexwerkers een laag uurloon als hier. (Zie ook deze brandbrief over pulpbanen en dit artikel over de lage jeugdlonen in Nederland.)

De grafiek werkt mogelijk niet in oudere versies van internet explorer. Gegevens: jongeren, flex (definitie flex).

UPDATE 31 december - Het ANP maakt nu ook melding van de cijfers van Eurostat.

Summary: 

Low-paid work, here defined as below 2/3 of median gross hourly earnings, as a share of the total workforce (Alle werknemers); under-30s (Jongeren) and workers with fixed-term contracts (Tijdelijk contract). Data from Eurostat (youth, flex).

My first D3 graph

I’m trying to master D3, a javascript library for creating (interactive) web graphics. As an excercise, I redid this graph, which uses Eurostat data on the percentage of the population who have ever written a computer programme.

I can’t say it’s a very good graph: some of the most intriguing aspects of the data have to do with changes over time (decline in some countries, rather large growth in Finland, implausible fluctuations in the Netherlands), which don’t show very well in my graph. Nevertheless, it feels good to have coded my first interactive D3 graph.

P.s. the graph may not be visible in older versions of internet explorer.

Pages