Amsterdam

Zorgen deelauto’s voor meer ruimte op straat?

Het aantal deelauto’s in Amsterdam is gegroeid van 1.476 in 2013 naar 5.509 in 2017, meldt het Parool. De krant citeert een woordvoerder van Greenwheels:

Voor iedere auto die wij plaatsen, verdwijnen er elf uit het straatbeeld. Mensen nemen steeds vaker geen auto of ze doen hun auto weg omdat ze via deelbedrijven de beschikking hebben over een auto wanneer ze er behoefte aan hebben.

Als die verhouding ook voor andere aanbieders van deelauto’s geldt, dan zou dat de afgelopen jaren tienduizenden auto’s hebben gescheeld. Dat is een interessant gegeven, in een stad waar auto’s onevenredig veel schaarse ruimte innemen.

In de totaalcijfers valt dat echter niet terug te vinden. Volgens het CBS is het aantal personenauto’s in Amsterdam ongeveer gelijk gebleven tussen 2013 en 2016 (er is een lichte groei van 229 duizend naar 231 duizend, maar tegelijk is de bevolking ook gegroeid).

Blijkbaar lossen deelauto’s niet automatisch het Amsterdamse ruimteprobleem op. Daarvoor zullen keuzes moeten worden gemaakt over de manier waarop we de ruimte gebruiken.

Honderden fietsers demonstreren voor schone lucht en ruimte op het fietspad

IMG_6372

Op vrijdagavond 22 september reden totaal vijfhonderd fietsers - van doorgewinterde activisten tot jonge ouders - demonstratief dwars door de Amsterdamse avondspits om schone lucht en ruimte op het fietspad op te eisen. Veel mensen langs de route lieten hun steun voor de actie merken, al reageerden sommige automobilisten en scooterrijders minder enthousiast.

Een belangrijk doel is dat het fietspad scootervrij wordt. Eén van de organisatoren, Reinder Rustema: «Eindelijk manifesteerden fietsers zich eens tegen de snorfiets. Dat is voor het eerst. En dan gelijk honderden». Ondanks de brede steun voor scootervrije fietspaden, lijkt de Tweede Kamer een beslissing voor zich uit te schuiven, aldus Teeja Arissen van de Fietsersbond Amsterdam.

Op 3 oktober worden er verschillende petities overhandigd. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart worden meer acties georganiseerd om schone lucht en meer ruimte voor fietsers en voetgangers op de agenda te zetten.

De actie is georganiseerd door Milieudefensie, Fietsersbond, wijkcentrum D’Oude Stadt en de groep Fietspad Terug, allen verenigd in het bewonerscollectief Schone Lucht en Ruimte. Petities hier en hier. Mail foto’s van de demonstratie.

Bijgewerkt zondag 24 september

Dutch rail passengers are observed by cameras in advertising columns

«What are those mini cameras doing in that advertising column!», a Twitter user asked today. In a response, Dutch Railways (NS) said that advertisers use the cameras to assess whether passengers look at advertising and for how long.

A spokesperson of Exterion, the owner of the advertising columns, told Dutch broadcaster NOS that as many as 35 such cameras are already observing passengers at Amsterdam Central Station. Reportedly, the cameras can determine the gender of people and estimate their age. In the future, facial recognition and emotion detection may be added, but that hasn’t been decided yet.

Exterion assures that images will never be stored, but doesn’t make that claim about (personal) data gleaned from the images. They told another broadcaster, RTLZ, the cameras only register «‘ones and zeros’, for example whether someone is male or female, so no sensitive data from a privacy perspective». Such a statement may not be the best way to convince people you take privacy seriously.

A spokesperson of the Dutch Privacy Authority told NOS that they will investigate the matter, but «in general, cameras in public spaces may not be used for advertising purposes». The party leader of the Green Party in Amsterdam, Rutger Groot Wassink, has called for direct action: «Who will join me tomorrow in taping up these bloody things».

UPDATE 11 September 2017 - According to media reports, Exterion has announced it will temporarily turn off the 35 cameras in advertising columns at Amsterdam Central Station, because of «the commotion» they caused. They ascribe the commotion to insufficient communication, which suggests they see nothing wrong in the cameras as such and may turn them back on in the future. Members of Parliament have asked questions about the cameras (SP, D66).

Bike share in Amsterdam: who benefits

Over the past weeks, Amsterdam has been flooded by rogue bike share bicycles that can be rented with a smartphone app. Big business, according to newspaper het Parool. Amsterdammers responded to this commercial junk by placing bicycles at bulky waste disposal sites. The municipality has announced it will remove all bike share bicycles, and subsequently regulate the market.

What should a new policy look like? The use of public space must be properly regulated, as well as the quality of the bicycles. It would be nice if availability and usage data would be made available as open data through an API. Further, many people are asking whether the bicycles are meant for tourists or for Amsterdammers. The next question that should be asked: will they benefit all Amsterdammers?

American research has shown that residents of lower-income neighbourhoods are interested in bike share. Nevertheless, the bicycles are primarily used by rich, white residents. Some cities and operators do try to make the system accessible to all residents.

In Amsterdam, bike hire operator Donkey Republic focuses mainly on the central areas of the city - at least, that’s what their map suggests (the map doesn’t show actual bike locations, but it does show how they present themselves). Competitor Hello Bike focuses exclusively on the Zuidas business district.

Of course, this is not specific for bike sharing. More people ride bicycles in the richer central areas of the city than in the peripheral areas anyway. But if permits for bike share operators are to be introduced, you might as well require them to make their product attractive for and accessible to all Amsterdammers.

Deelfietsen: wie profiteert

Amsterdam is de afgelopen weken overspoeld door «deelfietsen» die met een app gehuurd kunnen worden. Big business, aldus het Parool. Amsterdammers reageerden op deze commerciële rotzooi door fietsen demonstratief bij het grof vuil te zetten. De gemeente heeft inmiddels laten weten dat de fietsen worden verwijderd, om vervolgens de markt te reguleren.

Hoe moet dat nieuwe beleid eruit zien? Het gebruik van de openbare ruimte moet goed geregeld zijn. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de fietsen. Het zou mooi zijn als de gebruiksgegevens als open data beschikbaar komen via een API. Verder vragen veel mensen zich af of de fietsen voor toeristen bestemd zijn, of voor Amsterdammers. De volgende vraag die je zou moeten stellen: zijn ze bestemd voor alle Amsterdammers?

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat inwoners van armere buurten veel belangstelling hebben voor deelfietsen. Toch worden de fietsen het meest gebruikt door rijkere, witte stadsbewoners. Sommige steden en fietsverhuurders doen wel hun best om het systeem toegankelijk te maken voor iedereen.

In Amsterdam richt fietsverhuurder Donkey Republic zich vooral op de buurten rond het centrum, zo suggereert hun kaartje (het laat niet de daadwerkelijke locaties van fietsen zien, maar wel hoe het bedrijf zich profileert). Concurrent Hello Bike richt zich specifiek op de Zuidas.

Natuurlijk is dit geen specifiek kenmerk van deelfietsen. In de rijkere buurten rond het centrum wordt sowieso meer gefietst dan buiten de ring. Maar als er vergunningen komen voor fietsverhuurders, dan kan je best in de voorwaarden zetten dat ze hun product aantrekkelijk en toegankelijk moeten maken voor alle Amsterdammers.

Pages