Nieuwe website maakt open data doorzoekbaar

De nieuwe website Open Data Nederland heeft als doel om alle open datasets in Nederland makkelijk doorzoekbaar te maken. Tot nog toe zijn er 276 datasets geïnventariseerd, dat zijn er ongeveer even veel als er op data.overheid.nl staan. De website biedt ook een overzicht van tools waarmee je data kan verwerken, met veel programmaatjes om kaarten of grafieken te maken, maar ook bijvoorbeeld voor tekstanalyse. Handig allemaal.

Tags: