Amsterdam publiceert Wob-besluiten

Jaarlijks krijgt de gemeente Amsterdam honderden verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). Op verzoek van de gemeenteraad worden de antwoorden op deze verzoeken voortaan gepubliceerd op de website van de gemeente.

Op dit moment staan twee Wob-besluiten online, over activiteiten en bezittingen in Nederland van de Republiek Kazachstan (niets gevonden) en over de afhandeling van klachten over moskee├źn.

Amsterdam publiceert in eerste instantie alleen de Wob-besluiten van de afdeling Bestuur en Organisatie. Later volgt de rest van de organisatie inclusief de stadsdelen. In 2016 zijn er 626 Wob-verzoeken ingediend, waarvan 54 bij de afdeling Bestuur en Organisatie.

Voorlopig is gekozen voor een tijdelijke oplossing om de stukken openbaar te maken. In de toekomst wordt dit een taak voor het Stadsarchief, dat beschikt over de infrastructuur om grote documenten voor onbepaalde tijd te kunnen opslaan en ontsluiten.

Amsterdam is niet de eerste overheidsinstantie die Wob-besluiten publiceert. Bij de gemeenten Rotterdam en Utrecht en het Rijk gebeurt dit al. Op dit moment lijkt Amsterdam nog niet samen te werken met Open Wob, de zoekmachine van Open State. Besluiten van overheidsinstanties waaronder Rotterdam en Utrecht zijn daar al terug te vinden.

UPDATE 26 augustus - Na de eerste drie wobbesluiten is er maandenlang niets gebeurd, maar inmiddels zijn er weer een paar toegevoegd.

UPDATE 21 oktober - Inmiddels staan er 15 wob-besluiten online. Opvallend is dat bij twee besluiten wordt vermeld wie het verzoek heeft ingediend; het gaat om verzoeken van AT5 en de Volkskrant over het mislukte plan om het Stadionplein om te dopen naar Johan Cruijffplein.

De landelijke overheid vermeldt bij wob-verzoeken niet wie ze heeft ingediend, al kan je daar soms wel naar raden.

UPDATE 28 oktober - D66 heeft een initiatiefvoorstel (pdf) ingediend waarin wordt gevraagd om een wobarchief naar Utrechts voorbeeld. Onduidelijk is hoe dit voorstel zich verhoudt tot het plan van de gemeente om dit onder te brengen bij het Stadsarchief.

Tags: