Hoe groen is het Kunduz-akkoord

In het nieuwe begrotingsakkoord zit een aantal groene maatregelen. Gaat het om symboolpolitiek of om serieuze bedragen? GroenLinks-leider Jolande Sap noemde het akkoord ‘een eerste stap naar een groener en socialer Nederland’, maar voegde daaraan toe dat ze zelf nog wel wat verder had willen gaan.

In het maatregelenpakket dat minister Jan Kees de Jager naar Brussel heeft gestuurd zit een kopje ‘Vergroening’, waar hij voor het gemak ook de verhoging van de BTW en de accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank onder heeft gezet. Om dat allemaal als vergroening mee te tellen is natuurlijk een beetje te gortig. De belangrijkste maatregel is de vergroening van het belastingstelsel (de aardgasheffing, kolenbelasting, rode diesel, leidingwater en het eurovignet). Dit moet 890 miljoen opleveren. Daarnaast komt er 200 miljoen aan milieusubsidies en wordt 200 miljoen aan bezuinigingen op de natuur teruggedraaid.

Als achtergrondinformatie is wel interessant dat Nederland een groener belastingstelsel heeft dan veel andere landen. Volgens Eurostat vormden groene belastingen in 2009 (het meest recente jaar waar cijfers over beschikbaar zijn) in Nederland ruim 10% van de totale opbrengst aan belastingen en sociale heffingen, na Bulgarije het hoogste percentage in Europa. Het Europese gemiddelde ligt rond de 6%.

De 890 miljoen aan nieuwe groene belastingen die zijn afgesproken in het begrotingsakkoord komen overeen met 4,5% van de totale opbrengst aan milieubelastingen in 2010; 7,2% van het totale bedrag aan ombuigingen dat afgelopen week is afgesproken (noot) en 17,5% van het bedrag dat GroenLinks zelf in 2012 aan extra milieubelastingen had willen heffen. De afgelopen tien jaar is de opbrengst aan groene belastingen in Nederland gemiddeld 590 miljoen per jaar gestegen (met uitschieters van -472 tot +1.407 miljoen). In vergelijking daarmee is de 890 miljoen extra voor 2013 dus niet revolutionair, maar wel substantieel.

Summary: 

The new budget agreement contains 890 million in new environmental taxes. This corresponds to 4.5% of green taxes in 2010; 7.2% of the sum of all new budget cuts and tax increases; or 17.5% of the new green taxes the Green Party wanted to introduce in 2012. Over the past ten years, environmental taxes have risen by 590 million per year on average.

Tags: