Amsterdam heeft ruimte voor nog eens 2,1 miljoen fietsenrekken

kaart

Amsterdam kampt met een hardnekkig tekort aan fietsenrekken. Fietsprofessor Marco te Brömmelstroet voert echter aan dat dit een kwestie is van keuzes maken: op de plek van vier geparkeerde auto’s kan je makkelijk 30 fietsenrekken kwijt.

Amsterdam is een compacte stad waar ruimte schaars is. Een belangrijk doel van het gemeentebestuur is om meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers, maar ook voor openbaar groen.

Toevallig heeft Amsterdam onlangs open data gepubliceerd over parkeervakken voor straatparkeren. De gegevens bevestigen wat we eigenlijk al wisten: parkeerplaatsen nemen enorm veel publieke ruimte in beslag. De straten van Amsterdam zijn bezaaid met maar liefst 265.225 parkeervakken. Als je de parkeerplaatsen met een bord (oplaadplekken, autodaten, etcetera) buiten beschouwing laat, dan zijn het er nog altijd 260.834.

Als je aanneemt dat elke parkeerplek ruimte zou kunnen bieden aan zeker 8 fietsen, dan is er ruimte voor 2,1 miljoen extra fietsenrekken. Natuurlijk ga je niet alle parkeervakken verwijderen en volbouwen met fietsenrekken, maar het illustreert de keuzeruimte die er is bij de inrichting van de openbare ruimte.

Detailkaart | Verantwoording

Amsterdam has room for another 2.1 million bicycle racks

kaart

Amsterdam has a persistent shortage of bicycle racks. Bicycle professor Marco te Brömmelstroet argues that this is really a matter of making choices: the space occupied by four parked cars could easily accommodate 30 bicycle racks.

Amsterdam is a compact city where space is limited. An important goal of the city administration is to create more room for pedestrians and cyclists, but also for green areas.

It so happens that the city of Amsterdam has recently published open data on on-street parking spaces. The data confirms what we already knew: parking spaces for cars occupy a huge amount of public space. The streets of Amsterdam are littered with as many as 265,225 parking spaces. If you exclude the ones with signs (spaces for charging car batteries; car sharing; etcetera), there are still 260,834 of them.

Assuming that each of them could accomodate at least 8 bicycle racks, there’s room for another 2.1 million bicycle racks. Now you probably wouldn’t want to remove all parking spaces and replace them with bicycle racks, but it does illustrate some of the choices that are available regarding the use of public space.

Map detail here.

Method

The open data on on-street parking spaces is available in WFS format which is meant for creating maps but can also be used for downloading data - here’s a Python script that will do the job. I set the location of the parking spaces to the centre of the surrounding envelope.

I would have liked to display the data on an interactive map using Leaflet and D3js, but I’m afraid the quarter million data points would crash the browser. Instead I used OSM map data in combination with Qgis to display the parking spaces. Unfortunately, this means you can’t zoom in.

As for the parking space to bicycle rack ratio: I’m assuming a typical parking space takes up 12 to 14 m2. Cyclists’ organisation Fietsersbond has calculated that regular bicycle racks take up between 0.84 and 1.18 m2 per bicycle. The city of Amsterdam is a bit more conservative and estimates that a bicycle rack takes up about 1.5 m2, including the room needed to remove the bicycle. This suggests that the number of bicycle racks that could be created per parking space lies somewhere between 8 and 9.3.

Update 3 July 2016 - The city of Nijmegen reckons it can fit as many as 10 bicycle racks on a parking space.
Update 31 January 2017 - And the city of New York needs about nine parking spaces to accomodate 69 city bikes.
And a follow-up (in Dutch).

Op de kaart: Hier zouden fietsers voorrang moeten hebben

Op veel plekken hebben fietsers geen voorrang terwijl dat eigenlijk wel voor de hand zou liggen. Vaak is er speciaal een slinger in het fietspad gelegd om doorgaande fietsers hun voorrang te ontnemen, op kruisingen waar doorgaande auto’s wel gewoon voorrang hebben.

Een jaar of drie geleden ben ik begonnen om dit soort situaties te verzamelen en al die tijd sluimerde het plan om de voorbeelden op de kaart te zetten. Dat plan is nu uitgevoerd. Bovendien heb ik er een formuliertje bij gemaakt waarmee je zelf kandidaten aan kan dragen.

Klik hier om de kaart te zien.

Tags: 

Twitter ontdekt Steven Kruijswijk

Tweets waarin renners worden genoemd, als percentage van alle tweets met hashtag #giro, per dag (smoothing toegepast). Gegevens worden elk uur bijgewerkt (wis de browsergeschiedenis om de grafiek te vernieuwen of klik hier om de grafiek te bekijken). Grafiek: dirkmjk.nl

Als alles meezit, kan het zomaar gebeuren dat Steven Kruijswijk als eerste Nederlander sinds tijden een podiumplek verovert in een grote ronde, schreef Thijs Zonneveld op vrijdag 20 mei. Op dat moment had Twitter Kruijswijk nog niet echt ontdekt, op een klein piekje op dinsdag 10 mei na. Dat kwam pas op zaterdag, toen Kruijswijk de roze trui veroverde.

Tags: 

Twitter discovers Steven Kruijswijk

Tweets mentioning names of riders, as percentage of all tweets with hashtag #giro, per day (smoothing applied). Data updated every hour (to update chart, clear browers history or click here to view the chart). Chart: dirkmjk.nl

If all goes well, Steven Kruijswijk might just be the first Dutch rider in ages to conquer the podium in a large race, journalist Thijs Zonneveld wrote on Friday 20 May. At that point, Twitter hadn’t really discovered Kruijswijk yet. That changed on Saturday, when Kruijswijk won the pink jersey.

Tags: 

Strava wants my commute data

Dutch tv recently aired a fascinating documentary on the «smart city» phenomenon. Companies like Google are teaming up with local governments to further expand their already huge datasets on human behaviour, raising the spectre of total control and absence of privacy (someone used the word panoptical).

Proponents claim the smart city will make cities more efficient and perhaps even sustainable. But judging by the examples given by Amsterdam’s smart city czar (he was quoted in the same documentary), the main beneficients may well be motorists. Big data is used to help them navigate their car through the city and find a place to park it. In fact, only one out of Amsterdam’s ~100 smart city projects even mentions the word fiets (bicycle).

And now Strava wants my commute data. They’ve proclaimed tomorrow, the 10th of May, Bike to Work Day. If you’ll upload your ride to work, they promise to make your commutes count:

With data like this, cities can better understand how people choose to interact with the network of roads, bike paths and intersections. The result is improved decision-making, smarter planning, safer streets and more people biking, running and walking. Better data is a catalyst for change.

Bringing a bit more balance to the smart city phenomenon by adding lots of cycling data sounds like a good idea. But will it work? When a very similar initiative was run by Dutch cyclists’ organisation Fietsersbond, Bicycle Count Week, a critic argued that some of the worst bicycle infrastructure in Amsterdam can easily be identified without recording any rides. These problems remain unsolved not for lack of data, but for lack of political will.

Personally, I’d argue that data can be useful, if used critically. But I’m not sure the interpretation of data should be left to the smart city alliance of local governments and corporations.

So will I upload my ride to work tomorrow? To be honest, I’ll probably forget to record it in the first place.

The smart city documentary, part of VPRO’s Tegenlicht series, can be seen in Dutch here. The VPRO has translated some of its Tegenlicht (Backlight) documentaries, but I don’t think this one is available in English yet.

Tags: 

Hoe exporteer je fietsknooppunten naar je Garmin

Fietsknooppunten zijn handig. Je kijkt van te voren langs welke knooppunten je wilt fietsen, schrijft de nummers op een briefje en dat plak je met doorzichtige tape op de bovenbuis van je frame. Maar soms missen er bordjes en raak je de weg kwijt. In het ergste geval raak je hopeloos verstrikt in een troosteloze buitenwijk van Almere.

De oplossing is simpel: exporteer de route naar je Garmin (die moet dan wel navigatie hebben). Hier wordt het helder uitgelegd. De auteur schakelt de kaarten op de Garmin uit. Ik niet, waardoor het nog simpeler wordt. Hier zijn de stappen:

  • Ga naar de routeplanner van de Fietsersbond.
  • Klik op de knop «LF en knooppunten» en zoom in totdat de knooppunten zichtbaar worden.
  • Klik op het knooppunt waar je wil starten en klik in de popup op «Van».
  • Klik op elk knooppunt waar je langs wil fietsen en klik in de popup op «Via».
  • Klik op het knooppunt waar je wil eindigen en klik in de popup op «Naar».
  • Klik op de groene knop «Plan route».
  • Klik in de linkerbalk op «GPS» en in het volgende scherm «GPX bestand».
  • Het bestand wordt opgeslagen in je computer. Sluit de Garmin via de usb aan op je computer, gooi het bestand in de map «Garmin/NewFiles» en ontkoppel de Garmin weer.

Je Garmin maakt er automatisch een course van. Dit is op een Mac, misschien dat het met Windows anders werkt. En voor de geeks: hier las ik hoe je je GPX-file weer op een Leaflet kaart kan tonen.

Laat de publiek-private stadsbus maar gewoon op fietsers wachten

In Amsterdam worden de belangen van fietsers vaak ondergeschikt gemaakt aan die van het gemeentelijk vervoerbedrijf GVB. Trams en bussen krijgen voorrang, met als gevolg dat fietsers onnodig lang staan te wachten (voorbeelden hier en hier) of op een doorgaande route de pas wordt afgesneden (hier). Trams krijgen vaak zelfs standaard voorrang (maar als de doorstroom van auto’s in gevaar komt dan kan daar een uitzondering op worden gemaakt, bijvoorbeeld bij de Stadhouderskade).

Eigenlijk is dit best raar. De meeste afstanden in Amsterdam zijn prima te fietsen. Een fors deel van de gebruikers van het GVB zijn mensen van buiten Amsterdam die de stad bezoeken, maar dankzij de OV-fiets hebben ook zij inmiddels een alternatief. Fietsen is gezonder dan het openbaar vervoer, het is beter voor de luchtkwaliteit en het brengt de veiligheid van andere weggebruikers minder in gevaar. Kortom het is een beetje de omgekeerde wereld dat trams en bussen zomaar voorrang krijgen op fietsers.

Onlangs meldde het Parool dat het GVB buslijn 62 naar winkelcentrum Gelderlandplein gaat exploiteren met geld van miljonair Lesly Bamberger, de eigenaar van het winkelcentrum. Bamberger wil op deze manier personeel van de Zuidas naar zijn winkelcentrum lokken. Het GVB wil dit soort vormen van samenwerking vaker aangaan, bijvoorbeeld om bussen te laten rijden naar winkelcentra of evenementenhallen. Directeur Alexandra van Huffelen ziet ‘kansen voor de toekomst’.

Daarmee brokkelt de legitimiteit om trams en bussen klakkeloos voorrang te geven nog verder af. Laat de publiek-private stadsbus maar gewoon op fietsers wachten.

Fietstevredenheid: weinig veranderd sinds 2006

Amsterdamse fietsers zijn tevreden, meldt de gemeente. Ze geven de fietsstad een 7,1, al zijn ze minder tevreden over de parkeervoorzieningen. Dat blijkt uit de Monitor Fietstevredenheid, die voortaan elke twee jaar wordt uitgevoerd.

De gemeente zegt het er niet bij, maar veel vragen uit de monitor werden in de jaren 2006–2010 ook al aan Amsterdamse fietsers voorgelegd. Als je die cijfers erbij zoekt, blijkt dat er de afgelopen jaren niet zoveel is veranderd. De algemene tevredenheid schommelt tussen een 7 en een 7,3. De tevredenheid met wachttijdmelders en de breedte van de fietspaden lijkt wat te zijn afgenomen (dat laatste heeft welicht met scooters te maken).

Respondenten willen betere infrastructuur en ze willen scooters, brommers, canta’s en biertaxi’s verbieden of van het fietspad af. Maar het belangrijkste is dat er meer ruimte moet komen om je fiets neer te zetten. De gemeente gaat hier iets aan doen:

Er is bij het uitvoeren van maatregelen, veel aandacht voor fietsparkeren. Tot 2020 worden er 40.000 extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. Zo zijn er op Amsterdam Centraal 2.200 tijdelijke fietsparkeerplaatsen gekomen, totdat vanaf april 2016 de nieuwe definitieve fietsenstallingen opengaan. Ook op andere plaatsen in de stad zijn fietsstallingen gerealiseerd en zijn er afspraken over parkeren gemaakt.

Sinds jaar en dag hoort bij het takenpakket van de verkeerswethouder om elk jaar aan te kondigen dat er nu echt iets gaat gebeuren aan het tekort aan fietsenrekken. En er is ook capaciteit bijgekomen (al zijn er geloof ik geen cijfers over de totale capaciteit), maar blijkbaar gaat het om een hardnekkig probleem. Aan de andere kant, als je bedenkt hoeveel ruimte wordt ingenomen door geparkeerde auto’s moet er toch plek te vinden zijn voor nog wat meer fietsenrekken.

Slag om de arm bij de tevredenheidscijfers: De gegevensverzameling is dit jaar iets anders aangepakt dan in 2010 en we weten niet wat er in de tussenliggende jaren is gebeurd. Verder moet er waarschijnlijk niet teveel betekenis worden toegeschreven aan kleine fluctuaties.

Tags: 

Strava has new maps, created by Mapbox

strava-with-route-vancouver

Strava has new maps. They look good and they are well-designed. Highways, which dominate normal maps, have gotten a modest grey colour. Paths and pedestrian areas are highlighted in yellow. Parks and water bodies serve as orientation marks.

They have removed clutter so you can easily follow the road pattern. And they’ve taken care to make elevation patterns visible (too bad most hills in the Netherlands are too low to qualify for such markings).

The maps have been created by Mapbox, an alternative for Google Maps. Some of the material they use is from Open Street Maps and they contribute to Leaflet, an open source Javascript library for creating online maps. When Strava initially switched from Google Maps to Mapbox last summer, they apparently got some complaints about the disappearance of Streetview. Good thing they decided to stick with Mapbox and further improve the maps.

Hopefully the new Strava maps will become available open source for use with Leaflet. Or for your Garmin.

Via @hapee.

Update

23 July 2018 - I’m still very happy with the Strava maps Mapbox created. I do think one thing could be improved, though: railways are almost invisible unless you really zoom in.

Of course, this is in keeping with the design philosophy of the maps. On the other hand, motorways are clearly indicated, so why not railways. Adding railways and stations would improve the readability of the maps, especially in large cities. It would also add practical value to cyclists who take their bicycle on a train.

Pages