Wie wordt volgens Twitter de nieuwe FNV-voorzitter

Aantal tweets waarin kandidaten worden genoemd


Volgens Amerikaans onderzoek kan je de uitkomst van verkiezingen voorspellen door simpelweg te tellen hoe vaak de namen van de kandidaten worden genoemd op Twitter. Zou je op deze manier ook kunnen voorspellen wie de nieuwe voorzitter wordt van de FNV?

Ik heb vanaf afgelopen vrijdag de tweets verzameld waarin de term ‘FNV’ voorkomt, tot nog toe zijn dat er ruim 2.500. In deze tweets wordt Ton Heerts 204 keer genoemd en Corrie van Brenk 146 keer (tweets waarin ze allebei worden genoemd laat ik buiten beschouwing). Kortom, als Twitter een goede graadmeter is (daarover valt natuurlijk te discussiëren) dan wordt de strijd spannender dan het aanvankelijk misschien leek.

De grafiek hierboven laat de resultaten zien voor de dagen waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn. Er was vanaf zaterdag aandacht voor Van Brenk (vanwege deze factcheck). Op zondag werd Heerts genoemd omdat hij te gast was in het tv-programma van Eva Jinek. Op 1 mei werden de kandidaten officieel bekendgemaakt en gingen ze met elkaar in debat.

Update - Bijgewerkt tot en met 13 mei, de laatste dag waarop gestemd kon worden. In totaal is Van Brenk 497 keer genoemd en Heerts 631. Inmiddels is bekend dat Heerts de verkiezing heeft gewonnen (uiteraard is daarmee nog niet gezegd dat de methode hout snijdt: om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen zou je een flink aantal voorspellingen moeten kunnen beoordelen).
In de grafiek zijn onder meer de volgende invloeden zichtbaar: Factcheck bevestigt uitspraak Van Brenk (vanaf 27 april); Heerts bij Eva Jinek (28 april); officiële bekendmaking kandidaten (1 mei); debat bij Buitenhof (5 mei); belastingaffaire waarover Van Brenk’s Abvakabo FNV al aan de bel had getrokken (6 mei); interview Van Brenk op Nu.nl (9 mei); radio-optreden Van Brenk (10 mei); Heerts bij presentatie Techniekpact (13 mei); peiling EenVandaag voorspelt dat Heerts wint (13 mei).
De grafiek is mogelijk niet zichtbaar in oude versies van Internet Explorer.

Methode

Tweets heb ik verzameld via de Twitter Streaming API, op de manier die hier wordt beschreven. Daarbij heb ik gefilterd op de zoekterm ‘fnv’. Ik heb de gegevens met Python bewerkt en met R geanalyseerd (de code staat op Github). De grafiek is gemaakt met D3.js.
Ik heb nog gekeken naar hoe invloedrijk de twitteraars zijn (hoeveel volgers; hoe vaak opgenomen in lijsten) en naar hun achtergrond (noemen ze in hun profiel bijvoorbeeld de FNV). Het belangrijkste wat dit opleverde is dat twitteraars die Van Brenk noemen vaker ‘abva’ of ‘akf’ in hun profiel noemen - niet verassend aangezien Van Brenk momenteel voorzitter is van Abvakabo FNV.
Het Amerikaanse onderzoek naar Twitter als voorspeller van verkiezingsuitslagen is uitgevoerd door DiGrazia en anderen en is hier te vinden. Enkele opmerkingen over hun onderzoek:

  • Het klopt natuurlijk dat twitteraars maar een klein deel van de bevolking vormen en dat ze niet representatief zijn voor de hele bevolking. Waarschijnlijk wordt het beeld op Twitter vooral bepaald door een kleine, actieve incrowd. Ook klopt het dat een tweet waarin een kandidaat wordt genoemd niet altijd positief is; soms wordt er juist kritiek geuit. Ondanks dit alles bleek uit het onderzoek van DiGrazia e.a. dat het aantal keer dat een kandidaat op Twitter wordt genoemd een consistente voorspeller vormt van verkiezingsuitslagen. Wellicht vormt het aantal vermeldingen op twitter een indicator voor iets anders, bijvoorbeeld media-aandacht of hoe actief er campagne wordt gevoerd voor een kandidaat.
  • De methode biedt uiteraard geen zekerheid over wie er wint. Het kan voorkomen dat een kandidaat bijna 100% van de twittervermeldingen krijgt en toch verliest (althans dat suggereren de scatterplots die DiGrazia e.a. laten zien).
  • Het is onduidelijk in hoeverre de conclusies van het Amerikaanse onderzoek naar andere situaties kunnen worden gegeneraliseerd. Het is daarom wel een beetje een gok om met deze methode te voorspellen wie de nieuwe voorzitter van de FNV wordt.