Hoofdrolspelers in de Twitterdiscussie over de FNV-voorzitter

Nederlands - Ik heb de hoofdrolspelers in de twitterdiscussie over de verkiezing van de nieuwe FNV-voorzitter in beeld gebracht. Omdat de grafiek niet in deze kolom past, heb ik er een aparte pagina voor gemaakt. Werkt het best met Chrome.

English - I’ve visualised the key players in the debate on Twitter on the election of the new president of the Dutch trade union confederation FNV. Since it doesn’t fit in this column, I’ve created a separate page. Best viewed in Chrome.

Tags: