Nieuwe partijen vooral populair in minder rijke wijken
Aandeel nieuwe partijen (%)
Gemiddelde woningwaarde (1000 euro)

Gemiddelde woningwaarde en het aandeel stemmen voor DENK, FvD, BIJ1 plus ChristenUnie, per wijk. Bron: CBS (woningwaarde), Gemeente Amsterdam (verkiezingsuitslag). Grafiek dirkmjk.nl