Kandidaat voor gemeenteraad én stadsdeelcommissie
Overlap tussen kandidaten voor de gemeenteraad en kandidaten voor stadsdeelcommissies, per partij (Jaccard-coëfficiënt: overlap gedeeld door het totaal aantal unieke kandidaten). Partijen die momenteel niet in de gemeenteraad zitten en waar tenminste één persoon zowel kandidaat voor de gemeenteraad als voor een stadsdeelcommissie is. dirkmjk.nl.