Subsidie naar organisaties die de wethoudersnorm overschreden (mln euro)
Totale subsidieuitgaven (grijs) en uitgaven aan organisaties die in 2015 de wethoudersnorm overschreden (rood), alleen voor thema’s waarbinnen minstens 2 miljoen euro werd uitgegeven aan organisaties die in 2015 de wethoudersnorm overschreden. De subsidies hebben betrekking op 2016. Voor verdere toelichting zie artikel. Bron gemeente Amsterdam, AT5; analyse dirkmjk.nl.