Relatief meer stemlocaties in dunbevolkt gebied
Aantal stemlocaties per 10.000 inw
Bevolkingsdichtheid (inw / km2)

Bronnen: Open State, CBS. Grafiek dirkmjk.