Meer kiesgerechtigden, meer stemlocaties
Aantal stemlocaties
Aantal kiesgerechtigden

Bronnen: Open State, CBS. Grafiek dirkmjk.