Samenwerking bij moties en amendementen: GroenLinks, PvdA en SP
Moties en amendementen ingediend door GroenLinks, PvdA en SP, per maand, als percentage van het totale aantal ingediende moties en amendementen. 12-maands voortschrijdend gemiddelde. Bron Gemeente Amsterdam, analyse dirkmjk.nl.