Samenwerking bij moties en amendementen: CDA en VVD
Moties en amendementen ingediend door CDA en VVD, per maand, als percentage van het totale aantal ingediende moties en amendementen. 12-maands voortschrijdend gemiddelde. Bron Gemeente Amsterdam, analyse dirkmjk.nl.