Tevreden met salaris en belang vakbond, naar beroepsgroep
Vakbond belangrijk, procent
Tevreden met salaris, procent

Percentage werknemers van 15-75 jaar dat (heel) tevreden is met het salaris (2015) en dat het bestaan van vakbonden (heel) belangrijk vindt (2015/2016), naar beroepsgroep. De grootte van de cirkels geeft het aantal werknemers in de beroepsgroep weer (2014/2015). Bron: CBS. Grafiek dirkmjk.nl.