salonanarchist | leunstoelactivist

Ontdek belastingparadijs Amsterdam

In 2012 heb ik de geografische ontwikkeling van de Amsterdamse trustkantoren in kaart gebracht. Sinds 2006 waren er veel van naam veranderd of verhuisd, waardoor vier belangrijke concentraties overbleven: Zuidoost, Prins Bernhardplein, Zuidas en Naritaweg.

Onlangs ontdekte ik een nieuwe kaart (pdf) van belastingparadijs Amsterdam. Afgaand op deze kaart lijkt de geografie van de belastingontwijking sinds 2012 niet meer ingrijpend te zijn veranderd. De kaart is online gezet door Action Aid ter gelegenheid van hun AMSTERDAM TAX TOUR - THE BIKE EDITION, aanstaande vrijdag 9 september. Klinkt leuk en ik had graag meegefietst, maar helaas valt dit samen met een eerdere afspraak.

Overigens heeft Wired een wereldkaart over belastingontwijking gemaakt, waar Amsterdam ook op staat.

Tags: 

In 1960 hadden 29 Kamerleden een vakbondsachtergrond. Nu nog negen

Na de oorlog had bijna één op de vijf Tweede Kamerleden een vakbondsachtergrond (tot 1956 had de Tweede Kamer 100 leden), maar dat is inmiddels ingrijpend veranderd. In 1960 waren er 29 Kamerleden met een vakbondsachtergrond; momenteel zijn er nog maar negen.1 De grootste daling vond plaats tussen 1960 en 1980.

De positie van werkenden is er sinds 1980 niet beter op geworden - mede als gevolg van overheidsbeleid.2 Het aantal mensen met onzeker werk neemt toe, het sociale vangnet is gedeeltelijk afgebroken en werkenden krijgen een steeds kleiner deel van de opbrengst van hun arbeid. Deregulering en privatiseringen leiden in veel sectoren tot felle concurrentie die wordt uitgevochten ten koste van werkenden. Bezuinigingen ondermijnen de kwaliteit van publieke diensten en hebben veel banen gekost.

De kerntaak van vakbonden is om werknemers te helpen zich te organiseren, zodat ze niet machteloos staan tegenover hun werkgever. Maar de politiek bepaalt voor een belangrijk deel de spelregels op de arbeidsmarkt. Vakbonden mogen zich daarom best wat assertiever met de politiek bezighouden - bijvoorbeeld door hun achterban te mobiliseren om te gaan stemmen bij verkiezingen. Ook is het belangrijk om kaderleden op te leiden voor leidende posities in de bond en in de politiek.

Methode

Voor uitleg hoe de gegevens zijn verzameld en geanalyseerd, zie de Engelstalige versie van dit artikel.

Aanvulling: Kandidatenlijsten 2017

Hieronder probeer ik bij te houden welke personen met een vakbondsachtergrond er op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 staan. De informatie zal vast onvolledig zijn; aanvullingen welkom.

Concept-kandidatenlijst PvdA

5. Gijs van Dijk. Vice-voorzitter FNV.
9. William Moorlag. Voormalig vakbondsbestuurder bij de FNV.
11. John Kerstens. Tweede Kamerlid en voormalig voorzitter van FNV Bouw.
15. Richard Moti. Vakbondsbestuurder bij de FNV.
32. Mei Li Vos. Voormalig voorzitter Alternatief voor Vakbond.
43. Erik Pentenga. Vakbondsbestuurder Flex bij de FNV.

De hele lijst

Concept-kandidatenlijst GroenLinks

4. Linda Voortman. Oud-bestuurder FNV Bondgenoten, was actief in de schoonmakerscampagne.
7. Zihni Özdil. Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Journalisten.
11. Nevin Özütok. Oud-bestuurder FNV Bondgenoten.
13. Lisa Westerveld. Persvoorlichter en lobbyist bij de Algemene Onderwijsbond.
24. Arno Bonte. Is woordvoerder geweest bij ABVAKABO FNV.
De hele lijst

Concept-kandidatenlijst 50PLUS

4. Corrie van Brenk. Sectorhoofd FNV Zorg en Welzijn en voormalig voorzitter van ABVAKABO FNV.
De hele lijst

Concept-kandidatenlijst VVD

11. Dennis Wiersma. Oud-voorzitter FNV Jong.
De hele lijst

Concept-kandidatenlijst SP

3. Lilian Marijnissen. Gaf tot voor kort leiding aan de organising-campagnes van de FNV.
10. Cem Lacin. Vakbondsbestuurder FNV.
22. Ron Meyer. Voormalig vakbondsbestuurder FNV, onder meer bekend van de schoonmakerscampagne.
De hele lijst

Concept-kandidatenlijst CDA

4. Pieter Omtzigt (actief geweest bij jongerenorganisatie CNV).
14. Michel Rog (was bestuurder bij de Unie en voorzitter van CNV Onderwijs).
19. Evert-Jan Slootweg (had verschillende functies bij het CNV).
De hele lijst.


  1. In sommige Europese landen wordt de relatie tussen politiek en vakbeweging vooral gezien als een zaak van de sociaal-democratische partijen. In Nederland zijn er daarnaast veel christen-democratische Kamerleden met een vakbondsachtergrond. Hun aantal laat een vergelijkbare ontwikkeling zien als de sociaal-democratische Kamerleden met een vakbondsachtergrond. De huidige Kamerleden met een vakbondsachtergrond zijn Harm Brouwer (PvdA, FNV), Sjoera Dikkers (PvdA, CNV), Fatma Koser Kaya (D66, FNV), John Kerstens (PvdA, FNV) Jesse Klaver (GroenLinks, CNV), Pieter Omtzigt (CDA, CNV), Michel Rog (CDA, CNV), Paul Ulenbelt (SP, FNV / NVV) en Linda Voortman (GroenLinks, FNV). Update december 2016: In dit overzicht ontbreekt Mei Li Vos, voormalig voorzitter Alternatief voor Vakbond (een organisatie waarover uiteenlopend wordt gedacht maar die zichzelf omschrijft als vakbond).

  2. Daarmee beweer ik niet dat het overheidsbeleid een rechtstreeks gevolg is van de achtergrond van Kamerleden - waarschijnlijk is de relatie complexer.

Tags: 

Pretentieuze instellingsnamen

Ik weet zeker dat ik erover gelezen heb, al weet ik niet meer waar: instellingen die een pseudohistorische fantasienaam aannemen, al dan niet na een fusie. Vaak namen waar ‘ae’ in voorkomt, of eventueel ‘ck’ of ‘gh’. Het komt trouwens niet alleen voor bij instellingen (‘Daelzicht’), maar ook bijvoorbeeld bij kantoorpanden (Rivierstaete).

Zou het vaak voorkomen? Een deel van het antwoord vind je op de kaart.

[Update] - Hier wordt het verschijnsel ook al aan de kaak gesteld!

Tags: 

Amsterdam heeft ruimte voor nog eens 2,1 miljoen fietsenrekken

kaart

Amsterdam kampt met een hardnekkig tekort aan fietsenrekken. Fietsprofessor Marco te Brömmelstroet voert echter aan dat dit een kwestie is van keuzes maken: op de plek van vier geparkeerde auto’s kan je makkelijk 30 fietsenrekken kwijt.

Amsterdam is een compacte stad waar ruimte schaars is. Een belangrijk doel van het gemeentebestuur is om meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers, maar ook voor openbaar groen.

Toevallig heeft Amsterdam onlangs open data gepubliceerd over parkeervakken voor straatparkeren. De gegevens bevestigen wat we eigenlijk al wisten: parkeerplaatsen nemen enorm veel publieke ruimte in beslag. De straten van Amsterdam zijn bezaaid met maar liefst 265.225 parkeervakken. Als je de parkeerplaatsen met een bord (oplaadplekken, autodaten, etcetera) buiten beschouwing laat, dan zijn het er nog altijd 260.834.

Als je aanneemt dat elke parkeerplek ruimte zou kunnen bieden aan zeker 8 fietsen, dan is er ruimte voor 2,1 miljoen extra fietsenrekken. Natuurlijk ga je niet alle parkeervakken verwijderen en volbouwen met fietsenrekken, maar het illustreert de keuzeruimte die er is bij de inrichting van de openbare ruimte.

Detailkaart | Verantwoording

Op de kaart: Hier zouden fietsers voorrang moeten hebben

Op veel plekken hebben fietsers geen voorrang terwijl dat eigenlijk wel voor de hand zou liggen. Vaak is er speciaal een slinger in het fietspad gelegd om doorgaande fietsers hun voorrang te ontnemen, op kruisingen waar doorgaande auto’s wel gewoon voorrang hebben.

Een jaar of drie geleden ben ik begonnen om dit soort situaties te verzamelen en al die tijd sluimerde het plan om de voorbeelden op de kaart te zetten. Dat plan is nu uitgevoerd. Bovendien heb ik er een formuliertje bij gemaakt waarmee je zelf kandidaten aan kan dragen.

Klik hier om de kaart te zien.

Tags: 

Pages